• Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/07/2016 - 17:01 | Author: Newsroom

  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τον καθορισμό του τύπου των τίτλων των Γενικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

  1.

  Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  2. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  3. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  4. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  5. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  6. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  7. Απολυτήριο Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  8. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  9. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  10. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  11. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  12. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  13. Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  14. Απολυτήριο Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  15. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  16. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  17. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  18. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.
  19. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ημερησίου Γενικού Λυκείου.

  20. Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  21. Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  22. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  23. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  24. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  25. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  26. Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
  27. Αποδεικτικό Σπουδών Ιδιωτικού Σχολείου που έπαυσε να λειτουργεί.

  Το ΦΕΚ

  Loading...