Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Παιδείας Γεωργίου Στύλιου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/09/2014 - 17:28 | Author: Newsroom

Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας Γεώργιο Στύλιο

Τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες με αυτές που κατείχε ο παραιτηθείς υφυπουργός Κ. Κουκοδήμος.

1. Στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
2. Στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
3. Στην εποπτεία και συντονισμό της δράσης της Εθνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
4. Στην εποπτεία και συντονισμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
5. Στη Διεύθυνση Παιδείας ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του αντίστοιχου Ενιαίου Διοικητικού Τομέα.
6. Στη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.
7. Στη Διεύθυνση θεμάτων Σπουδάζουσας Νεότηταςκαι Εξωσχολικών Οργανώσεων.
Όλες οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεώργιο Στύλιο,
με το παρόν άρθρο, ασκούνται αποκλειστικά από αυτόν.
1. Στις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεώργιο Στύλιο με το άρθρο 1 της παρούσας, περιλαμβάνονται και αυτές του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, καθώς και της συνυπογραφής διαταγμάτων και αποφάσεων που ανάγονται σε αντικείμενα αρμοδιοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας και εκδίδονται από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυπουργούς.
2. Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεώργιο Στύλιο με το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης, εξαιρούνται και υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αυτές που αφορούν:
α. Στον διορισμό και εποπτεία των διοικήσεων των εποπτευομένων από το Υπουργείο, Οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και αποκεντρωμένων Δημοσίων Υπηρεσιών,
β. Στη συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων και Επιτροπών,
γ. Στην κατανομή θέσεων προσωπικού κατά υπηρεσιακή μονάδα.
δ. Στη σύσταση, αναδιάρθρωση και κατάργηση των Ειδικών Γραμματειών και τον ορισμό των Ειδικών Γραμματέων.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral