Καταχώριση στατιστικών στοιχείων στο mySchool για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/11/2017 - 14:26 | Author: Newsroom

Έγγραφο 193111/ΓΔ4/9-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Καλούνται οι Διευθυντές των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης να καταχωρίσουν ή να ελέγξουν/επικυρώσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) τα στοιχεία των σχολείων τους τα οποία αφορούν τα σχολικά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 καθώς και στην τρέχουσα σχολική χρονιά 2017-2018. Η καταχώριση των στοιχείων θα γίνει από όλες τις σχολικές μονάδες, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, στην καρτέλα Μαθητές > Στοιχεία Μαθητών > Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών.

Για κάθε ένα από τα παραπάνω σχολικά έτη, όσα σχολεία έχουν εγγεγραμμένους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συμπληρώνουν τα πεδία στους πίνακες και ολοκληρώνουν την διαδικασία με την Επιβεβαίωση Δεδομένων. Τα σχολεία που έχουν ήδη καταχωρημένα στοιχεία χρειάζεται να ελέγξουν την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων στους πίνακες και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με Επιβεβαίωση Δεδομένων. Λόγω της επιπλέον πληροφορίας φύλου που έχει προστεθεί στις αρχικές στήλες, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα ήδη καταχωρημένα στοιχεία των ανωτέρω ετών, στους πίνακες 4, 5, 6 και 7, τα σύνολα των οποίων έχουν μετακινηθεί στη στήλη “Άρρεν” και πρέπει να κατανεμηθούν στις στήλες των αντίστοιχων φύλων.

Ο αναλυτικός οδηγός που ακολουθεί έχει αναρτηθεί και στο Π.Σ. myschool. Προτείνεται η εκτύπωση του βοηθητικού ενδιάμεσου πίνακα του οδηγού και η χειρόγραφη καταγραφή των στοιχείων της σχολικής μονάδας στον πίνακα αυτόν, πριν από την έναρξη της ηλεκτρονικής τους καταχώρησης στο ΠΣ myschool.

Καλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ολοκληρώσουν την παραπάνω διαδικασία ως την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017. Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καλούνται να εποπτεύσουν τη διαδικασία και να ελέγξουν την υλοποίηση των ανωτέρω για τα σχολεία ευθύνης τους ως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.


Loading...
  • europalso

    ideascentral