• Κατατακτήριες Εξετάσεις 2015: Δικαιολογητικά Προθεσμίες

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/09/2015 - 03:42 | Author: Newsroom

  Κατατακτήριες Εξετάσεις 2015: Δικαιολογητικά Προθεσμίες Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής: α) Αίτηση του ενδιαφερομένου. β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

  Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

  Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...