Καταστρατηγούνται οι πίνακες αναπληρωτών από τη ρύθμιση για τα δυσπρόσιτα σχολεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/08/2014 - 20:35 | Author: Newsroom
Στον αέρα οι πίνακες των αναπληρωτών

Η πολιτική ηγεσία υποστηρίζει ότι εξετάζει το θέμα χωρίς όμως να ληφθούν οριστικές αποφάσεις

Η γενναία μοριοδότηση που περίμεναν πολλοί αναπληρωτές για να επιλέξουν δυσπρόσιτα σχολεία δεν φαίνεται να είναι και τόσο γενναία αφού δε συνοδεύεται και από το άνοιγμα των πινάκων.

Η πολιτική ηγεσία υποστηρίζει ότι εξετάζει το θέμα χωρίς όμως να ληφθούν οριστικές αποφάσεις . Θυμίζουμε ότι και ο Υφυπουργός Παιδείας ανέφερε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ότι υπάρχει προβληματισμός για το “αν θα ανοίξουν τώρα ή του χρόνου” ενώ δήλωσε ότι δεν έχουν καταλήξει και ότι πρέπει να προηγηθούν συζητήσεις για το πώς θα γίνει. “Είναι πάντως στις σκέψεις μας και τις προθέσεις μας”, τόνισε μεταξύ των άλλων ο υφυπουργός Παιδείας.

Το άνοιγμα των πινάκων των αναπληρωτών τείνει να γίνει ένα διαχρονικό θέμα καθώς από το 2012 οπότε και συμπληρώθηκε η διετία για τη διενέργεια ΑΣΕΠ έρχονται στην επιφάνεια πληροφορίες περί ανοίγματος του πίνακα των αναπληρωτών αλλά και δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας για ρύθμιση του θέματος. Θυμίζουμε ότι για το «άνοιγμα των πινάκων» υπήρχε δέσμευση από τον κ. Αρβανιτόπουλο από το 2012 ,χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί ενώ και ο πρώην Υφυπουργός Παιδείας κ. Κεδίκογλου είχε αναφέρει σε συνάντησή του με την ΕΛΜΕ Εύβοιας το Φεβρουάριο του 2014 ότι «σύντομα θα ανοίξουν οι πίνακες».

Παρά τις κατά καιρούς δηλώσεις περί ανοίγματος των πινάκων αυτοί συνεχίζουν να μην τροφοδοτούνται με νέες προϋπηρεσίες ενώ για να αλλάξει το τωρινό καθεστώς απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Πιθανόν να υπάρχουν νομικά κωλύματα στο άνοιγμα των πινάκων που αναιρούν τις κατά καιρούς δηλώσεις των πολιτικών για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας.

Πάντως μέσα από το σχέδιο νόμου και τα όσα προβλέπει για τους αναπληρωτές διαπιστώνει κανείς ότι ακόμα και αν κάποτε ανοίξουν οι πίνακες των αναπληρωτών δε φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για αλλαγή στο νόμο 3848 ο οποίος θα εφαρμοστεί όταν διεξαχθεί διαγωνισμός ΑΣΕΠ. Υπήρχαν σκέψεις για ενδεχόμενη εφαρμογή του χωρίς την πραγματοποίηση ΑΣΕΠ γεγονός που εγκαταλείφθηκε γιατί δεν θα δινόταν η ευκαιρία σε χιλιάδες νέους αποφοίτους να διεκδικήσουν μια θέση αναπληρωτή αφού θα τους έλειπαν τα μόρια του διαγωνισμού.

Όσον αφορά τα επιπρόσθετα μόρια αυτά θα αφορούν όπως έχει γράψει το news.gr, το σύστημα μοριοδότησης του ν.3848 σύμφωνα με τον οποίο αν κάποιος συμπληρώσει 60 μήνες προϋπηρεσίας θα λάβει 16.8 μόρια στον ΑΣΕΠ. Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί με πολύ καλή σειρά στον πίνακα αναπληρωτών που έχουν φθάσει ή πλησιάζουν τους 60 μήνες οπότε γι΄ αυτούς τα διπλά μόρια δεν αποτελούν και τόσο ισχυρό θέλγητρο για να αποδεχθούν μια θέση αναπληρωτών σε απομακρυσμένα σχολεία.

Το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να είναι γνώστης της κατάστασης γι’ αυτό πιθανόν έβαλε και μια παράγραφο που αναφέρει ότι αν διαπιστωθεί αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων των ανωτέρω κατηγοριών κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις εν λόγω σχολικές μονάδες, κατά σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πίνακες.

Αν λοιπόν κάποιος αναπληρωτής που έβαλε το λεγόμενο «κουτάκι» παραιτηθεί η θέση δεν θα καλύπτεται από την επόμενη φάση αναπληρωτών για την οποία μπορεί να απαιτηθεί και 1 μήνας ή και περισσότερο μέχρι την πραγματοποίησή της, αλλά θα καλύπτεται η θέση από εκπαιδευτικούς που θα δηλώσουν τα δυσπρόσιτα σχολεία με βάση τη σειρά στον πίνακα αναπληρωτών.

Καλόγηρος Βασίλειος

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΔΙΠΛΑ ΜΟΡΙΑ

Διπλά μόρια, όπως έχει γράψει το news.gr , θα λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που επιλέγουν δυσπρόσιτα σχολεία με 11 και 12 μόρια για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης και αντίστοιχα με 9 και 10 για την Πρωτοβάθμια.

Θυμίζουμε ότι σήμερα κατατέθηκε το σχέδιο νόμου που μεταξύ των άλλων ορίζει ότι η εκπαιδευτική υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη διαμόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, που προβλέπονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης με την επιφύλαξη του χρονικού περιορισμού του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4Α.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο άρθρο 3 του 3848 ορίζονται τα ακόλουθα για το μόρια που δίνει η προϋπηρεσία:

– Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία:

− Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα − Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα − Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα − Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα − Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα − Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 16,80 μονάδες.

Όσον αφορά του μόνιμους εκπαιδευτικούς στο 4ο άρθρο αναφέρεται ότι από το σχολικό έτος 2014-15 ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες και ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι για την πρωτοβάθμια και ΙΑ και ΙΒ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπολογίζεται στο διπλάσιο για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον 2 διδακτικά έτη.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία κάλυψης των οργανικών κενών γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών για διορισμό στις εν λόγω σχολικές μονάδες κατά τη σειρά κατάταξης στους ισχύοντες πίνακες. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεσμεύονται να υπηρετήσουν επί μια διετία στα σχολεία αυτά. Απαγορεύεται για οποιαδήποτε λόγο η μετάθεση, απόσπαση , μετάταξη, μετακίνηση από τις σχολικές τους μονάδες.

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ρυθμίσεων για μόνιμους και αναπληρωτές θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα δυσπρόσιτα σχολεία που δίνουν διπλά μόρια σε μόνιμους και αναπληρωτές όπως αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα http://malliaros.bplaced.net/home.php. Καλό είναι να επισκεφτούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και τις ιστοσελίδες των διευθύνσεων εκπαίδευσης όπου και εκεί υπάρχουν στοιχεία για τα μόρια των σχολείων.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΜΟΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΕΠΑΛ

Αστυπάλαια

12

1

1

0

0

Όλυμπος Καρπάθου

12

1

1

0

0

Κάσος (Φρυ)

12

1

1

0

0

Λειψοί

12

1

1

0

0

Καστελόριζο

12

1

1

0

0

Νίσυρος (Μανδράκι)

12

1

1

0

0

Τήλος (Μεγ. Χωριό)

12

1

1

0

0

Χάλκη

12

1

1

0

0

ΕΒΡΟΣ

Σαμοθράκη

12

1

0

1

0

ΕΥΒΟΙΑ

Σκύρος

11

1

0

1

0

ΚΕΡΥΡΑ

Παξοί

12

1

1

0

0

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Κίμωλος

11

1

1

0

0

Ανάφη

11

1

0

0

0

Σίκινος

11

1

1

0

0

Φολέγανδρος

11

1

1

0

0

Δονούσα

11

1

0

0

0

Ηράκλεια

11

1

0

0

0

Κουφονήσια

11

1

1

0

0

Σχοινούσα

11

1

0

0

0

ΛΕΣΒΟΣ

Ερεσός

11

1

0

0

0

Άγιος Ευστράτιος

12

1

1

0

0

Μούδρος-Λήμνος

11

1

0

1

0

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Κύθηρα

11

1

0

1

0

ΣΑΜΟΣ

Φούρνοι

12

1

1

0

0

ΧΙΟΣ

Οινούσες

11

1

1

0

1

Ψαρά

12

1

0

1

0

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Μόρια

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΧΑΝΙΑ Γαύδος

9

1

Ανώπολη

9

1

1

Πατσιανός

9

1

Σκαλωτή

9

1

ΧΙΟΣ Οινούσες

9

1

1

Ψαρά

10

1

1

ΣΑΜΟΣ Καλλιθέα

10

1

Καρκινάγρι

10

1

Ράχες (Άγιος Πολύκαρπος)

9

1

1

Θύμαινα

10

1

Φούρνοι

9

1

1

Χρυσομηλιά

10

1

1

ΠΕΙΡΑΙΑ Κύθηρα

9

1

1

Ποταμός

9

1

1

ΞΑΝΘΗ Αιμόνιο

10

Άνω Θέρμες

9

1

Δημάριο

10

1

Διάσπαρτο

10

Θέρμες Κάτω

10

Κένταυρος

9

2

Κοτύλη

10

1

Μάνταινα

8

1

Μέδουσα

10

Μελίβοια

9

1

Μέσες Θέρμες

10

Ποταμοχώρι

9

Ρεύμα

10

Σάτρες

9

1

ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αλόννησος

9

1

1

ΛΕΣΒΟΣ Άγρα

9

1

1

Άντισσα

9

1

1

Βατούσσα

9

1

1

Ερεσός

9

1

1

Μεγαλοχώρι

9

1

1

Μεσότοπος

9

1

1

Νεοχώρι

10

1

Σίγρι

10

1

1

Συκαμινέα

9

1

Συκαμινέα (Λεπέτυμνος)

9

1

Χίδηρα

10

1

1

ΑΓ.ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Άγιος Ευστράτιος

10

1

1

ΛΗΜΝΟΣ Άγιος Δημήτριος

9

1

1

Ατσική

9

1

1

Βάρος

9

1

Θάνος

9

1

1

Καλλιθέα

9

Κάσπακας

9

1

1

Κοντιάς

9

1

1

Κοντοπούλι

9

1

1

Μούδρος

9

1

1

Νέα Κούταλη

9

1

1

ΚΙΜΩΛΟΣ Κίμωλος

10

1

1

ΜΗΛΟΣ Πολλώνια (Απολλώνια)

9

1

1

ΣΕΡΙΦΟΣ Σέριφος (Χώρα)

10

1

ΣΙΦΝΟΣ Απολλωνία

10

1

1

Αρτεμώνας

10

1

ΑΝΑΦΗ Ανάφη

10

1

1

ΘΗΡΑ Ακρωτήρι

9

1

1

Βόθωνας

9

1

Βουρβούλος

9

1

Ημεροβίγλι

9

1

Μανωλάς (Θηρασιά)

10

1

1

Μεγαλοχώρι

9

1

Οία

9

1

1

Πέρισσα

9

1

ΙΟΣ Ίος (Χώρα)

9

1

1

ΣΙΚΙΝΟΣ Σίκινος

10

1

1

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Άνω Μερά Φολεγάνδρου

10

1

Φολέγανδρος

10

1

ΑΜΟΡΓΟΣ Αιγιάλη

10

1

1

Αμοργός (Χώρα)

9

1

1

Αρκεσίνη

10

1

1

Κατάπολα

9

1

1

ΝΑΞΟΥ-ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Απόλλωνας

10

1

1

Βίβλος

9

1

1

Δανακός

9

1

Δονούσα

10

1

1

Ηράκλεια (Άγιος Γεώργιος)

10

1

Κορωνίδα

9

1

1

Κόρωνος

9

1

1

Κουφονήσι

10

1

1

Παναγιά Ηρακλειάς

10

1

Σχοινούσα

10

1

1

ΑΝΔΡΟΣ Μεσαριά

9

1

1

Οπίσω Μέρος (Πίσω Μεριά)

9

1

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Αντίπαρος

10

1

1

ΚΕΑ Βουρκάρι Κορησσίας

9

1

Ιουλίδα

9

1

1

Κάτω Μεριά

10

1

1

Κορησσία

9

1

ΚΥΘΝΟΣ Δρυοπίδα

10

1

Κύθνος (Χώρα)

10

1

1

ΠΑΡΟΣ Αγκαιριά

9

1

Αλυκή

9

1

ΤΗΝΟΣ Πύργος (Πάνορμος)

10

1

1

ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ερεικούσσα

10

1

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αργύρι

10

1

Πετρωτό

9

1

ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ματσούκι

10

1

1

Βοβούσα

10

1

Δίστρατο

10

1

Μηλιά

10

1

1

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Άγραφα

10

1

1

Βαλαώρα

9

1

1

Δαφνούλα

9

1

1

Ραπτόπουλο

9

1

1

ΕΥΒΟΙΑ-ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αμυγδαλιά

9

1

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ-ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ Μεγ. Χωριό

10

1

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Αστυπάλαια

9

1

1

ΚΑΛΥΜΝΟΥ Ψέριμος (Νησίδα)

10

1

ΚΑΡΠΑΘΟΥ Διαφάνι

10

1

1

Μεσοχώρι

9

1

1

Όλυμπος Καρπάθου

10

1

1

Σπόα

9

1

ΚΑΣΟΥ Αγία Μαρίνα

10

1

1

Κάσος (Φρυ)

10

1

1

ΛΕΙΨΟΙ Λειψοί

9

1

1

ΜΕΓΙΣΤΗ Καστελόριζο

10

1

1

ΝΙΣΥΡΟΣ Καρβαίνι – Πάλοι

9

1

Νίσυρος (Μανδράκι)

9

1

1

ΠΑΤΜΟΣ Αρκιοί (Νησίδα)

10

1

ΤΗΛΟΣ Τήλος (Μεγ. Χωριό)

10

1

1

ΧΑΛΚΗ Χάλκη

9

1

1

ΑΡΤΑ Μεσόπυργος

9

1

1

Μηλιανά

9

1

Μηλιές Πηγών

9

1

Θεοδώριανα

10

1

Μεσούντα

10

1

Ράμια

9

1

1

Τετράκωμο

9

1

ΑΡΚΑΔΙΑ Λουτρά Ηραίας

9

1

Νεοχώρι Γορτυνίας

9

1

1

Ράφτης

9

1

Κοσμάς

9

1

Πελετά

9

1

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Γέφυρα Επισκοπής

10

1

Βρουβιανά

10

1

1

Περδικάκι

10

1

1

news.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral