Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/04/2014 - 21:35 | Author: Newsroom

xeniglossa.gr Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014 ο Νόμος 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.

Loading...
  • europalso

    ideascentral