Καμία τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού στα δυσπρόσιτα δεν ήταν τυχαία!

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/05/2015 - 14:51 | Author: Newsroom

Με έκπληξη διαπίστωσα, διαβάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας κου Κουράκη στην ΕτΣ αναφορικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες σχολικές μονάδες κατά τα έτη 2010-2014, πως ακούγοντας προφανώς αβάσιμες ή ιδιοτελείς(;) τοποθετήσεις επί του θέματος, ενστερνίζεται τους ισχυρισμούς περί ‘τυχαίας’ τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα δυσπρόσιτα και απομακρυσμένα σχολεία της χώρας.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί είναι εντελώς αβάσιμοι διότι οι αναπληρωτές που επέλεξαν να υπηρετήσουν στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες το έπραξαν είτε συνειδητά (όπως κι εκείνοι οι οποίοι συνειδητά επέλεξαν να μην τις προτιμήσουν) είτε αναγκαστικά μιας και βρίσκονταν σε χαμηλές θέσεις του πίνακα αναπληρωτών και σε περίπτωση άρνησής τους υπήρχε ο διετής αποκλεισμός. Άρα τα περί τυχαιότητας καταρρίπτονται! Τα παραπάνω ορίζονται και στην πιο πρόσφατη -αναφορικά με το ζήτημα- εκδοθείσα διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας στις 8.9.2014 την οποία και παραθέτω ακολούθως:

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται από (υποψηφίους) εκπ/κούς αλλά και από Δ/νσεις Εκπ/σης, αναφορικά με τις προσφάτως ψηφισθείσες στη Βουλή των Ελλήνων διατάξεις περί: α) διπλασιασμού μοριοδότησης στους πίνακες του ΑΣΕΠ της προσφερθείσας προϋπηρεσίας σε σχολικές μονάδες με μοριοδότηση ΙΑ΄ και ΙΒ΄ και β) της προσμέτρησης στους πίνακες αναπληρωτών της προσφερθείσας προϋπηρεσίας από 01-09-2012, οφείλουμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής για τις προσλήψεις στη δημόσια γενική εκπαίδευση:

Πραγματική προσφερθείσα υπηρεσία αναπληρωτών (και ωρομισθίων) σε απομακρυσμένες δημόσιες σχολικές μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης με μοριοδότηση ΙΑ΄ ή ΙΒ΄ από το σχολικό έτος 2014-15 και εφεξής, λογίζεται στο διπλάσιο αποκλειστικά για τους πίνακες του άρθρου 3 του ν.3848/2010, ήτοι στους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με την επιφύλαξη του μέγιστου ορίου των 60 μηνών (και όχι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη διενέργεια του ΑΣΕΠ).

Προσφερθείσα προϋπηρεσία αναπληρωτών σε δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες από το σχολικό έτος 2012-13 και εφεξής, λογίζεται στο διπλάσιο αποκλειστικά για τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών της μεταβατικής περιόδου μέχρι τη διενέργεια του ΑΣΕΠ (και όχι για τους πίνακες του ΑΣΕΠ). Επί του θέματος υπενθυμίζεται ότι στη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3255/04, η οποία τελεί σε ισχύ (αλλά είχε παραμείνει στην πράξη ανενεργή στο πλαίσιο της ετέρας διάταξης περί κλειδώματος των πινάκων από 01-07-2010), ορίζεται ότι «Για τη σειρά κατάταξης στους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) η υπηρεσία προσωρινών αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται, από το σχολικό έτος 2002-2003 και εφεξής στο διπλάσιο».

Στην περίπτωση που κάποιο σχολείο μοριοδότησης ΙΑ΄ ή ΙΒ΄ είναι ταυτόχρονα χαρακτηρισμένο και ως δυσπρόσιτο , τότε η προϋπηρεσία λογίζεται στο διπλάσιο τόσο στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών της μεταβατικής περιόδου (λόγω δυσπρόσιτου σχολείου) όσο και στους πίνακες του ΑΣΕΠ (λόγω απομακρυσμένου σχολείου).

Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, βάσει των υφιστάμενων διατάξεων, σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες των αναπληρωτών εκπ/κών που προσλαμβάνονται με τις (προϋφιστάμενες) γενικές διατάξεις προσλήψεων, ήτοι σε περιοχή πρόσληψης (όπως δηλαδή συνέβη με τις προσλήψεις με την αριθμ. 141600/Δ2/8-9-2014/ ΑΔΑ: 745Β9-5ΦΘ υ. α. ), προφανώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα λειτουργικά κενά σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες μοριοδότησης ΙΑ΄ και ΙΒ΄ (ή/και τα δυσπρόσιτα σχολεία).

Για παράδειγμα εκπ/κός που προσλήφθηκε στην περιοχή Δ΄ Δωδεκανήσου της οικείας ΔΔΕ προφανώς και μπορεί να τοποθετηθεί στο Ημερήσιο Γ/σιο (Λ.Τ.) Μεγίστης Καστελόριζου, κατόπιν επιλογής του κατά τη διαδικασία τοποθέτησης ή αυτοδικαίως σε περίπτωση που είναι τελευταίος στο σχετικό πίνακα κατάταξης, ακόμη και αν δεν το έχει δηλώσει ως συγκεκριμένη επιλογή απομακρυσμένου σχολείου στην αίτηση αναπληρωτή.

Στο πλαίσιο αυτό οφείλετε να ενημερώσετε τους προσληφθέντες εκπ/κούς για τα ανωτέρω ζητήματα/ευεργετήματα, προκειμένου να σταθμίσουν τα δεδομένα και να τα λάβουν υπόψη τους κατά την επιλογή των σχολείων προτίμησης τοποθέτησης.>>

Επομένως το δίλημμα που τίθεται είναι εάν θα δικαιωθούν ηθικά (με διπλή μοριοδότηση) όσοι συνειδητά επέλεξαν τις δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες και όσοι ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ υπηρέτησαν σε αυτές ή εάν θα θελήσουμε να ικανοποιήσουμε όσους συνειδητά δεν τις επέλεξαν.

Στην πρώτη περίπτωση επιβραβεύονται όσοι συνειδητά ή αναγκαστικά υπηρέτησαν στις δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες ενώ στη δεύτερη περίπτωση δικαιώνονται για την επιλογή τους όσοι συνειδητά δεν προσέφεραν υπηρεσία σ’αυτές.

Έτσι λοιπόν, επειδή θεωρούμε πως όλα τα ανωτέρω είναι αυταπόδεικτα και εναρμονισμένα με την κοινή λογική, καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αναθεωρήσει τη στάση της και να προβεί στην αποκατάσταση των αδικιών που δημιούργησαν προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Γεώργιος Σ. Σαμαράς Εκπαιδευτικός ΠΕ70

alfavita.gr/

Loading...
  • europalso

    ideascentral