Και το Ηράκλειο στην πιλοτική Τάξη Μαθητείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/12/2016 - 16:11 | Author: Newsroom

Με το πέρας των χριστουγεννιάτικων διακοπών, στο πρόγραμμα εντάσσονται το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο και το 6ο ΕΠΑΛ -και τα δύο στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. Στην Τάξη Μαθητείας θα συμμετάσχουν έως 25 άτομα, απόφοιτοι ΕΠΑΛ της ειδικότητας “Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων” ή αντίστοιχης ειδικότητας παλαιοτέρων ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

Στην Περιφέρεια Κρήτης επεκτείνεται η πιλοτική εφαρμογή της Τάξης Μαθητείας, της νέας δυνατότητας επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνεται σε αποφοίτους των ΕΠΑΛ. Πιλοτικά το 4ο έτος για μαθητευόμενους αποφοίτους έχει εφαρμοστεί ήδη στο Κορωπί (για ηλεκτρολογία) και τη Θεσσαλονίκη (για γεωπονία).

Με το πέρας των χριστουγεννιάτικων διακοπών, στο πρόγραμμα εντάσσονται το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο και το 6ο ΕΠΑΛ -και τα δύο στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης. Στην Τάξη Μαθητείας θα συμμετάσχουν έως 25 άτομα, απόφοιτοι ΕΠΑΛ της ειδικότητας “Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων” ή αντίστοιχης ειδικότητας παλαιοτέρων ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

Συνολικά, το πρόγραμμα θα διαρκέσει 9 μήνες, με 7 ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα, και 28 ώρες / εβδομάδα μαθητεία σε χώρο εργασίας (επιμερισμένες κατ’ ελάχιστον σε 4 ημέρες). Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η υλοποίηση επιμόρφωσης εκπαιδευτών ενηλίκων.

Σε βάθος τριμήνου στόχος είναι η Τάξη Μαθητείας να επεκταθεί σε επτά ειδικότητες πιλοτικά, και σε άλλες περιφέρειες, ώστε την επόμενη σχολική χρονιά να εφαρμοστεί καθολικά.

Στην Τάξη Μαθητείας οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν αποζημίωση που ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, και η επιχείρηση οφείλει να αμείβει τους συμμετέχοντες σε μηνιαία βάση.

Οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας λαμβάνουν Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους.

http://www.avgi.gr/

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral