ΥΣ για μαθήματα, αναθέσεις, αριθμό μαθητών ανά τμήμα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/09/2014 - 22:46 | Author: Newsroom

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΓΕΛ

• αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2451) με θέμα «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια»
• αρ.

πρωτ. 137429/Γ2/02-09-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2406 ) Υ.Α. με θέμα «Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο»
• αρ. πρωτ. 137430/Γ2/02-09-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2406 ) Υ.Α. με θέμα «Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο»
• αρ. πρωτ. 141276/Γ2/08-09-2014 Υ.Α. με θέμα «Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώσεων στο Γυμνάσιο»
• αρ. πρωτ. 104013/Γ2/12-09-2011 Υ.Α. με θέμα «Διδασκαλία του μαθήματος Πληροφορική – Τεχνολογία» ΑΔΑ: 4Α879-ΙΗΖ
• αρ. πρωτ. 104969/07-07-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2004 ) με θέμα «Λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου»
• αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (Β΄ 2507 ) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».
• αρ. πρωτ. 152138/Γ2/17-10-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2758 ) Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής»
• αρ. πρωτ. 82065/Γ2/17-06-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 1544 ) Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04-09-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2507 ) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής»

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
• Για τον ελάχιστο αριθμό μαθητών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.128615/Γ2/ 2013 Υ.Α. (Β΄ 2360).
• Για τον ελάχιστο αριθμό μαθητών στην Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.100637/Γ2/2014 Υ.Α. (Β΄1891).
• Για τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στην Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 82029/Γ2 /2011 Υ.Α. (Β΄1644) .
• Για τον ελάχιστο αριθμό μαθητών για τη λειτουργία τμημάτων επιλογής στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. ισχύουν οι διατάξεις της υπ’αριθμ.144386/Γ2/2012 Υ.Α. (Β΄3236).

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
• Για το μέγιστο αριθμό μαθητών σε όλες τις τάξεις των ΕΠΑ.Λ. ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 42712/Γ2/2014 Υ.Α. (Β΄ 833).

• Βιωματικές Δράσεις στο Γυμνάσιο μπορούν να αναλάβουν όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ με εξαίρεση για το σχ. έτος 2014-2015 τους κλάδους ΠΕ02,ΠΕ03 και ΠΕ04
• Στο Γενικό Λύκειο οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση ενός (01) ερευνητικού θέματος ανά τετράμηνο, εφόσον
i) απαιτείται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους και
ii) δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

didefth.gr/new/mathimata/8077/

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral