• Υποχρεωτική καταγραφή στοιχείων των μαθητών στο myschool

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/01/2015 - 10:08 | Author: Newsroom

  Υποχρεωτική καταγραφή στοιχείων των μαθητών στο myschool για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροή

  Αποφασίζουμε:

  1) την υποχρεωτική και πλήρη καταγραφή στο Myschool των ακόλουθων πεδίων/στοιχείων που αφορούν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, ΓΕΛ, Εκκλησιαστικών Γυμνασίων &

  Λυκείων, ΕΠΑΛ):

  α) δημογραφικά στοιχεία: ονοματεπώνυμο, τάξη, φύλο, ιθαγένεια,

  β) στοιχεία προόδου: απουσίες, επίδοση, χαρακτηρισμός φοίτησης,

  γ) στοιχεία οικογενειακού περιβάλλοντος: επάγγελμα πατέρα, και

  2) να δοθεί στο ΙΕΠ/Παρατηρητήριο για τα θέματα καταγραφής και αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής, η δυνατότητα πρόσβασης στα ανωτέρω πεδία/στοιχεία του Myschool.

  http://www.gdimitrakopoulos.gr/

  Loading...