• Υπουργός “Περιορισμός του αναλυτικού προγράμματος για ορισμένα μαθήματα”

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Μάρτιος 9, 2016 19:30 μμ

  Υπουργός “Περιορισμός του αναλυτικού προγράμματος για ορισμένα μαθήματα”

  “…Στα ζητήματα τα διαρθρωτικά ανά βαθμίδα.

  Ανανεωμένο Ολοήμερο

  Το πρώτο θέμα είναι η δημιουργία ενός ανανεωμένου ολοήμερου σχολείου, Δημοτικού Σχολείου με προσχολικές διετής σπουδές στο Νηπιαγωγείο, λίγο ανανεωμένου, γιατί θέλουμε να ανανεώσουμε το περιεχόμενο των μαθημάτων, να ανανεώσουμε τις εκπαιδευτικές μεθόδους και να ανανεώσουμε επίσης και τον τρόπο αξιολόγησης των παιδιών.

  Αλλαγές σε βιβλία και περιγραφική αξιολόγηση Ήδη το επόμενο χρονικό διάστημα θα περάσουμε σε αλλαγές ορισμένων βιβλίων, σε περιορισμό του προγράμματος του αναλυτικού ως προς ορισμένα μαθήματα και σε περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών. Όχι, βαθμολογική κλίμακα αλλά περιγραφική αξιολόγηση δυνατοτήτων και προβλημάτων που έχει το κάθε παιδί.”

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΑΡΘΡΟ)

  Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site ! • greekteachers.gr