• Υπουργειο Παιδείας: Τα Κριτήρια συνάφειας των μεταπτυχιακών στην Ειδική Αγωγή

    ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Μάρτιος 9, 2016 19:50 μμ

    Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αφού έλαβε υπόψη του : Το 39/07-01-2015 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αριθμό 62/17-12-2015 πράξη του Δ.Σ.

    του ΙΕΠ, σχετικά με τον ορισμό κριτηρίων συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Τα από 25-2-2016 ενημερωτικά σημειώματα της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού και της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ και Τις σχετικές αναφορές.

  • Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !  • greekteachers.gr