• Υποτροφίες Ιδρύματος Σαμούρκα για προπτυχιακές σπουδές

    ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/08/2015 - 18:31 | Author: Newsroom

    Υποτροφίες Ιδρύματος Σαμούρκα για προπτυχιακές σπουδές Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την Επωνυμία ΊΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ” σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.ΐα’του Οργανισμού του (ΦΕΚ232 6724,04.1986) και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.

    4132/2013, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1, Τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών, με επιλογή, σε Έλληνες φοιτητές, που θα εισαχθούν ως πρωτοετής φοιτητές για το ακαδημαϊκού έτους 2015-2010 σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι,) Πανεπιστημιακού Τομέα μέσω του συστήματος Πανελληνίων Εξετάσεων.

    Loading...