• Υποψηφιότητες για το Teachers4Europe 2015 2016 (5/10 – 16/10)

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/10/2015 - 08:10 | Author: Newsroom

  Υποψηφιότητες για το Teachers4Europe 2015 2016 (5/10 – 16/10)

  Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ζητά από τις Διευθύνσεις τα λειτουργικά κενά στις δομές Ειδικής Αγωγής ενόψει προσλήψεων αναπληρωτών

  Έγγραφο 152622/Ε2/29-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

  Τα κενά αφορούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή σε Τμήματα Ένταξης Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης και η διαδικασία καταχώρισης κενών ανά εκπαιδευτικό στις σχολικές μονάδες γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  Τα λειτουργικά κενά θα αφορούν όλους τους κλάδους, θα πρέπει να είναι πλέον των 9 διδακτικών ωρών εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψή τους από το διαθέσιμο διδακτικό προσωπικό.

  Τα καταχωρισμένα κενά θα εγκριθούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

  Επισημαίνεται ότι η καταχώριση από τις Διευθύνσεις πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη 1-10-2015 και η έγκριση ή η τυχόν τροποποίηση από τουςΠεριφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τηνΠαρασκευή 2-10-2015.

  Τα κενά του κλάδου ΠΕ18.35-Τουριστικών επιχειρήσεων θα δηλωθούν χωριστά και όχι στον ομαδοποιημένο κλάδο ΠΕ18.02 {(Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών επιχειρήσεων και Εμπορίας & Διαφήμισης (Marketing)} για τις ανάγκες λειτουργίας των εργαστηρίων των ΕΕΕΕΚ.

  Για τον ίδιο λόγο και σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις των εργαστηρίων των ΕΕΕΕΚ θα δηλωθούν χωριστά και οι κλάδοι-ειδικότητες ΠΕ18.12 (Φυτικής Παραγωγής), ΠΕ18.13 (Ζωικής Παραγωγής), ΠΕ18.14 (Ιχθυοκομίας – Αλιείας), ΠΕ18.15 – Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων-Γεωργικήςμηχανολογίας και υδάτινων πόρων, ΠΕ18.16 (Δασοπονίας- Δασοπονίας και διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΠΕ18.17 (Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων), ΠΕ18.30 (Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας) του ομαδοποιημένου κλάδου ΠΕ18.12 (Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας – Αλιείας, Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων, Δασοπονίας, Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας).

  Ο διαχωρισμός των παραπάνω κλάδων θα ακολουθήσει και την κάλυψη κενών θέσεων των ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ βαθμίδας.

  ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

  Loading...