Υπομνήματα A.P.L.F. D.U. για θέματα εκπαιδευτικών β’ ξένης γλώσσας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/01/2017 - 17:28 | Author: Newsroom

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΕΛΛΑΔΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Β΄ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Συνάδελφοι,

παραθέτουμε σύντομο εισαγωγικό σημείωμα με σειρά ερωτημάτων που μας προβλημάτισαν και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας, όπως και τα συνημμένα στο παρόν υπομνήματα και έγγραφα που συντάχθηκαν με σκοπό να δοθούν απαντήσεις σ’ αυτά και κοινοποιήθηκαν στους αρμόδιους του Υπουργείου.

Πρώτον:

Ως προς το υπόμνημα του επανυπολογισμού των μορίων.

Η επίλυση του θέματος του επανυπολογισμού των μορίων με τον τρόπο που όρισαν οι δύο τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και δέχτηκε το Υπουργείο με σχετικό έγγραφο να εφαρμοστεί στο Νομό Σερρών, (διαβάστε αναλυτικά στο Υπόμνημα), είναι πλέον ή όχι η πρώτη αναγκαία συνθήκη για να προχωρήσει ομαλά και να κλείσει οριστικά το θέμα των οργανικών –οριστικών τοποθετήσεων στα σχολεία.

Το πρόβλημα της αναμοριοδότησης – επανυπολογισμού των μορίων και της ανακατάταξης στον σχετικό Πίνακα του ΠΥΣΠΕ του Ν. Σερρών που αλλάζει ριζικά τα δεδομένα ως προς τις τοποθετήσεις είναι ιδιαίτερα έντονο.

Έτσι η σύνταξη και η υποβολή του υπομνήματος στο Υπουργείο ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαία γιατί το θέμα του επανυπολογισμού των μορίων, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με αυτό, μετά το προηγούμενο που δημιουργήθηκε στο Νομό Σερρών μπορεί ουσιαστικά να μπλοκάρει το θέμα των οριστικών τοποθετήσεων με διαρκείς ανακατατάξεις στις θέσεις των συναδέλφων στους Πίνακες των κατά τόπους ΠΥΣΠΕ και διαρκείς αλλαγές- ανατροπές στις τοποθετήσεις, λόγω εφαρμογής εκδιδομένων δικαστικών αποφάσεων κατόπιν προσφυγών των συναδέλφων στα Διοικητικά Εφετεία.

Αντιλαμβάνεστε όλοι το μέγεθος της διαρκούς αναστάτωσης που θα προκληθεί μεταξύ των συναδέλφων.

Είναι προφανές πως και η αναστάτωση πρέπει να αποφευχθεί και το Υπουργείο στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της Συνταγματικής υποχρέωσης της ίσης μεταχείρισης των διοικουμένων ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή με την τροποποίηση αναλόγως της 122329/Δ1/4-9-2013 έγγραφης διαταγής ή την έκδοση άλλης σχετικής έγγραφης διαταγής εν όψει των οριστικών τοποθετήσεων ώστε να μην εμφανίζεται το φαινόμενο ΕΝΑ από όλα τα ΠΥΣΠΕ στην ελληνική επικράτεια, αυτό του Ν. Σερρών, να εφαρμόζει διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των μορίων και να ανασυντάσσει τον Πίνακα Κατάταξης της ειδικότητας της Γαλλικής γλώσσας και μόνο, εξαναγκάζοντας ΟΛΟΥΣ τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Π.Ε. σε όλη την Ελλάδα να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

Ως Σύλλογος θεωρήσαμε αναγκαίο ακριβώς για να «κλείσει» οριστικά το θέμα που άνοιξε ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ για τον επανυπολογισμό των μορίων, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με αυτό, στο Υπόμνημα που καταθέσαμε στο Υπουργείο και γνωστοποιήσαμε μέσω Ιστοσελίδων στους συναδέλφους να μην αναφερόμαστε μόνο στους συναδέλφους της Γαλλικής αλλά σε όλες τις νεοεισερχόμενες μετά τον Ν.4172/2013 στην Π.Ε. ειδικότητες, (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32), για τις οποίες και μόνο μπορεί να γίνει ο επανυπολογισμός των μορίων όπως ορίζουν οι δύο δικαστικές αποφάσεις.

Πρόκειται λοιπόν για ένα υπόμνημα το οποίο αφορά όλουςτους συναδέλφους των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων.

Χαρακτηριστικά σας παραθέτουμε ένα απόσπασμα από το Υπόμνημά μας… «Ζητούμε την τροποποίηση αναλόγως της 122329/Δ1/4-9-2013 έγγραφης διαταγής, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που προκύπτουν μετά την έκδοση των τελεσίδικων πλέον αποφάσεων (Α104/22-1-2016 και Α105/22-1-2016) του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης εις τρόπον ώστε να διέπεται από τις ίδιες διατάξεις ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τον υπολογισμό – μετατροπή των Μονάδων Συνθηκών Διαβίωσης – Μορίων και τη θέση κατάταξης στους αντίστοιχους Πίνακες δια ανασυντάξεως τους καθώς κατ’ επέκταση επηρεάζουν ΑΜΕΣΑ τις οριστικές τοποθετήσεις των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών του Ν. 4172/2013 που θα ακολουθήσουν μετά και τη σύσταση των κλάδων και των οργανικών θέσεων των νεοεισερχόμενων ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20, ΠΕ32), κάτι που συνάδει άλλωστε και με την προαναφερθείσα αρχή της ασφάλειας δικαίου ή οποία μεταξύ των άλλων συνίσταται στη ρύθμιση συγκεκριμένων καταστάσεων κατά προσδιορισμένο και ομοιόμορφο τρόπο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προσαρμογής του δικαίου στα εκάστοτε νέα δεδομένα, όπως στην προκειμένη περίπτωση».Δεύτερο :

Ως προς το υπόμνημα οργανικών – οριστικών τοποθετήσεων μεταταγμένων εκπαιδευτικών ΠΕ05 – ΠΕ07 στην Π.Ε.

Η επίλυση του θέματος των οργανικών – οριστικών τοποθετήσεων των μεταταγμένων εκπαιδευτικών ΠΕ05 – ΠΕ07 στην Π.Ε. μετά την έκδοση της με αριθμό 172260/Ε1/2016 ΚΥΑ γέννησε σειρά από ερωτήματα τα οποία επιχειρείται να απαντηθούν στο συνημμένο παρακάτω υπόμνημα :

Οι οριστικές – οργανικές τοποθετήσεις θα γίνουν σε ομάδες σχολείων όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα μετά τη δημιουργία τμημάτων από την «ελεύθερη» επιλογή των μαθητών ή θα δημιουργηθούν ομάδες σχολείων ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ η διαμορφωμένη ως σήμερα κατάσταση και με βάση, αρχικά, το μέγεθος των σχολικών μονάδων και τη θέση των σχολείων ανά περιοχή ;

Δεν θα πρέπει να σταθεροποιηθεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα η παρουσία στην Π.Ε. της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας στα σχολεία των πιο πυκνοκατοικημένων σημείων με τα μεγάλα σχολεία, κάτι που θα σταθεροποιήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο και την υπηρεσιακή κατάσταση των συναδέλφων αφού, λογικά, θα έχουν πολλές ώρες διδασκαλίας στο αντικείμενο τους ;

– Η «ελεύθερη» επιλογή της Β΄ ξένης γλώσσας υποτίθεται από τους μαθητές – στην πραγματικότητα από τους γονείς – ΕΙΝΑΙ ή ΟΧΙ φαινόμενο που ΔΕΝ συναντάται ή ΔΕΝ διεκδικείται η καθιέρωση του ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ διδασκόμενο αντικείμενο – μάθημα στην Π.Ε. αλλά και στην Δ.Ε. ;

Συμβάλλει ή όχι η «ελεύθερη» επιλογή της Β΄ ξένης γλώσσας στη δημιουργία του πρωτοφανούς φαινομένου στην εκπαίδευση, αυτού ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μεταξύ συναδέλφων εκπαιδευτικών για την δημιουργία τμημάτων που διαταράσσει το «κλίμα» στα σχολεία αλλά και μεταξύ μαθητών – γονέων ;

Η κατάργηση της «ελεύθερης» επιλογής της Β΄ ξένης γλώσσας από τους μαθητές – γονείς στα σχολεία της Π.Ε. όπου ο αριθμός των μαθητών της Ε΄ τάξης επιτρέπει την δημιουργία δύο τουλάχιστον τμημάτων ΕΙΝΑΙ ή ΟΧΙ βασική προϋπόθεση για την σταθεροποίηση τμημάτων και των ΔΥΟ (2) γλωσσών Γαλλικής – Γερμανικής ;

Παραμένει βέβαια προς συζήτηση το θέμα δημιουργίας τμημάτων δεύτερης ξένης γλώσσας στα 6θέσια, 5/θέσια και 4/θέσια Δημοτικά Σχολεία τα οποία μπορεί να μετέχουν στις ομάδες που θα συγκροτηθούν.

Ξεκάθαρη και ανυποχώρητη θέση μας δεν πρέπει να είναι ότι για τα συγκεκριμένα σχολεία (6/θ, 5/θ, 4/θ) θα πρέπει να λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η διαθεσιμότητα του προσωπικού είτε Γαλλικής είτε Γερμανικής ;

– Με τον τρόπο αυτό δεν θα κλειδώσει οριστικά ως προς την Α/θμια Εκπαίδευση και η παροχή εκπαιδευτικού έργου στο διδακτικό αντικείμενο στο οποίο διοριστήκαμε που σημαίνει ασφάλεια συνθηκών εργασίας και υπηρεσιακής κατάστασης ;

– ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ή ΟΧΙ ότι αν συνεχιστεί η «ελεύθερη» επιλογή της Β΄ ξένης γλώσσας στην Π.Ε. από τους μαθητές – γονείς παρότι θα έχουν τοποθετηθεί οργανικά – οριστικά οι συνάδελφοι η τοποθέτηση αυτή θα είναι περίπου «δώρο άδωρο» διότι ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ή Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ οι συνάδελφοι εκ των πραγμάτων θα κινδυνεύουν να τεθούν σε διαθεσιμότητα, με δυο λόγια διατηρούνται οι συνθήκες της εργασιακής και υπηρεσιακής ανασφάλειας, ΔΗΛΑΔΗ «θα έχει γίνει μια τρύπα στο νερό» ενώ θα συνεχίζεται ΕΠΙΠΛΕΟΝ και ο ανταγωνισμός μεταξύ των συναδέλφων Γερμανικής – Γαλλικής γλώσσας, για την περίφημη δημιουργία τμημάτων, με ότι αυτός συνεπάγεται, για το «κλίμα» των σχολείων αλλά και μεταξύ μαθητών – γονέων ;Στην αντίθετη περίπτωση της συνέχισης της «ελεύθερης» επιλογής της Β΄ ξένης γλώσσας δεν θα πρέπει να απαντηθεί πειστικά το ερώτημα ποια θα είναι η «τύχη» – υπηρεσιακή κατάσταση των συναδέλφων, οι οποίοι, ως γνωστόν, θα τοποθετηθούν οριστικά – οργανικά ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΜΕ «ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ» ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, στην περίπτωση που στα σχολεία αυτά ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ή Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, (δηλαδή δεν θα υπάρχει διδακτικό αντικείμενο ΚΑΙ δυνατότητα συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου με αυτό για την συγκεκριμένη ειδικότητα), καθώς πλέον ΔΕΝ θα επιτρέπονται ΑΛΛΑΓΕΣ στα σχολεία που συνθέτουν την ομάδα ;

– Θεωρείτε ότι είναι καλή λύση για την παρουσία μας ως εκπαιδευτικών που διορίστηκαν για παροχή υπηρεσίας σε συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο η συμπλήρωση μεγάλου μέρους του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου με αντικείμενα τελείως διαφορετικά ;

– Θα λειτουργεί ή όχι αυτό σε βάρος της παρουσίας της συγκεκριμένης γλώσσας στην εκπαίδευση «εγκυμονώντας κινδύνους» ;

Διαβάστε αναλυτικά στο Υπόμνημα (συνημμένο 2 ).

– ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ Η ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ» ΕΠΙΛΟΓΗΣ ;

ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ή ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΙΛΑΣΤΗΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4440 / 2016, ΦΕΚ 224 / 2 Δεκεμβρίου 2016 ).Διαβάστε αναλυτικά στο συνημμένο 3 ή ανοίξτε την υπερσύνδεση http://www.aplf.gr/i-parousia-tis-vxenis-glossas-stin-protovathmia-kai-deyterovathmia-ekpaideysi-n-182.html

Τρίτο:

Ως προς την αλληλεξάρτηση της Π.Ε. και της Δ.Ε. σχετικά με τη δεύτερη ξένη γλώσσα.

Έχετε ή όχι την άποψη ότι το «κλείδωμα» της διδασκαλίας της Γαλλικής – Γερμανικής γλώσσας στην Π.Ε. θα έχει θετική επίδραση στη δημιουργία αντίστοιχων τμημάτων στη Δ.Ε. ;

Κατά την άποψή μας λοιπόν το «κλείδωμα» της διδασκαλίας της Γαλλικής ΚΑΙ της Γερμανικής γλώσσας στα σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης θα δημιουργήσει και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη δημιουργία τμημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αφού οι μαθητές συνεχίζοντας την ίδια γλώσσα στη Δ/θμια Εκπ/ση αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας για τη λήψη Κ.Π.Γ. όπως προβλέπει το Ε.Π.Σ. για την ξενόγλωσση Εκπαίδευση στην Δ.Ε.

Δεν σταθεροποιείται έτσι η υπηρεσιακή κατάσταση ΚΑΙ των συναδέλφων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού θα έχουν λογικά πολλές ώρες διδασκαλίας καθώς τα σχολεία της τελευταίας είναι «κλειδωμένα» με συγκεκριμένα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης;

Τέταρτο :

Ως προς τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Δεν θα πρέπει να επιμείνουμε στην αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Β΄ ξένης γλώσσας στο ΣΥΝΟΛΟ της Δ.Ε. με το πραγματικό επιχείρημα ότι η αύξηση των ωρών λογικά αυξάνει τις πιθανότητες λήψης ΚΠΓ εντός της Δημόσιας Εκπαίδευσης κάτι που θα ανακούφιζε οικονομικά τους γονείς στους τωρινούς δύσκολους καιρούς ;

Επίσης θα πρέπει ή όχι να επιμείνουμε στη συνέχιση της διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας και στα Γενικά Λύκεια όπως και στο θέμα της ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ της Β΄ ξένης γλώσσας στα ΕΠΑΛ αφού η κτήση ΚΠΓ στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα αποτελεί αναμφισβήτητο επαγγελματικό προσόν ;

Διαβάστε αναλυτικά το Υπόμνημα (συνημμένο 4 ) στο οποίο αποδεικνύουμε την αναγκαιότητα διδασκαλίας της σε πολύ περισσότερους τομείς από αυτούς που ήδη διδάσκεται, κάτι που θα λειτουργούσε πολλαπλά θετικά τόσο για τους μαθητές όσο για τους συναδέλφους της Δ.Ε..

Θεωρούμε ως Σύλλογος ότι η Πολιτεία – Υπουργείο θα πρέπει να «κλείσει» άμεσα τις προαναφερθείσες εκκρεμότητες που ταλανίζουν τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και εργασιακή τους ασφάλεια καθώς δεν συνεπάγονται καμία δημόσια δαπάνη, ώστε απερίσπαστοι εκπαιδευτικοί και Υπουργείο σε συνεργασία, να προσηλωθούν στην αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, προς όφελος των μαθητών και των ελληνικών οικογενειών.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΓΙΓΑ

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral