Υπόμνημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς τον Υπ. Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/09/2017 - 10:15 | Author: Newsroom

ΠΟΣΕΕΠΕΑ – Προτάσεις για την παροχή αποτελεσματικότερων εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από την πλευρά του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού»

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Με την ανάληψη των καθηκόντωντου το νέο Δ.Σ της Ομοσπονδίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού που στελεχώνουν τις δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης, των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. , των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αλλά με την πρόσφατη απόφασή σας και σχολεία της Γενικής εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν μαθητές από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, σας υποβάλουμε το παρών υπόμνημα, μέσα από το οποίο σας καταθέτουμε τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς, τα προβλήματα που προκύπτουν από ελλείψεις αλλά και ασάφειες του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου καθώς και τις προτάσεις μας, για καλύτερη και ποιο αποτελεσματική οργάνωση και δόμηση της Ειδικής Εκπαίδευσης, για καλύτερες και αποτελεσματικότερες εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες από την πλευρά του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού.

Ποιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής σοβαρά θέματα και να ζητήσουμε την άμεση παρέμβασή σας για την επίλυσή τους:

·Το πρώτο και κυριότερο θέμα είναι η άμεση ανάγκη για μόνιμους διορισμούς Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. σε όλες τις δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης προκειμένου οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι οικογένειές τους να λάβουν την κατάλληλη και εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη από όλες τις ειδικότητες των κλάδων μας με συνέπεια και σταθερότητα. Μετά τις εξαγγελίες σας για μόνιμους διορισμούς την επόμενη χρονιά, είναι αναγκαία η πρόβλεψη ενός σημαντικού αριθμού διορισμών που θα αναφέρονται στο Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

·Γενναία αύξηση του αριθμού των φετινών πιστώσεων για τους αναπληρωτέςΕ.Ε.Π. & Ε.Β.Π. για την κάλυψη όλων των κενών που υπάρχουν, προκειμένου οι δομές της Ειδικής και της Γενικής Εκπαίδευσης, τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. & οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. να λειτουργήσουν σωστά και αποτελεσματικά επ’ ωφελεία των μαθητών και των οικογενειών τους.

·Άμεση θέσπιση καθηκοντολογίου με νομοθετική ρύθμιση για το Ε.Β.Π. και τους Σχολικούς Νοσηλευτές στη Γενική Εκπαίδευση, προκειμένου να αρθούν αδικίες και στρεβλώσεις που υφίστανται οι συνάδερφοι μας λόγω αυτού του «κενού» που υπάρχει όπως καιυπηρεσιακή αναβάθμιση του Ε.Β.Π. από ΔΕ σε ΤΕ όπως συμβαίνει και στην Γενική Εκπαίδευση, αίροντας την άνιση μεταχείριση που υφίσταται το Ε.Β.Π. Να αποσαφηνιστεί το ωράριο του Ε.Β.Π. το οποίο πρέπει να είναι αντίστοιχο του διδακτικού όπως και των άλλων ειδικοτήτων στην εκπαίδευση.

·Άμεση θέσπιση Καθηκοντολογίου του Ε.Ε.Π. που παρέχει τις υπηρεσίες του στις δομές της Γενικής Εκπαίδευσης και την πρόβλεψη αύξησης του αριθμού των Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτή.

·Να προβλεφθείμια νέα, αποτελεσματική και δίκαιη διαδικασία για τηχορήγηση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π., προκειμένου να μην επαναληφθεί η φετινή «παρωδία» με τις δεκάδες αντιφατικές γνωμοδοτήσεις που δημιούργησαν δικαιολογημένα αισθήματα αδικίας και αδιαφανών διαδικασιών αλλά και έπληξαν το κύρος τόσο της ίδιας της επιτροπής όσο και του επιστημονικού της οργάνου που είναι το ΙΕΠ.

·Ρύθμιση του χρόνιου προβλήματος της μη κάλυψης τωνοδοιπορικών εξόδων για όσους συναδέρφους εργάζονται σε Ε.Δ.Ε.Α.Υ., οι οποίοι καλούνται καθημερινά να διανύσουν μεγάλες χιλιομετρικά αποστάσεις με δικά τους έξοδα.

·Οριστική επίλυση στο ζήτημα της παιδαγωγικής επάρκειας με διευκόλυνση των συναδέλφων Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στο να μπορούν να κάνουν την παιδαγωγική επάρκεια στον τόπο διαμονής τους.

·Διευθέτηση τους ζητήματος με τους δύο πίνακες (κύριο και επικουρικό) για όλες τις ειδικότητες Ε.Ε.Π. με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο.

·Άμεση τροποποίηση του Π.Δ. 1/2003 για τα υπηρεσιακά συμβούλια, ως προς τις αρμοδιότητες των συμβουλίων ΚΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ, καθώς και αλλαγή της διαδικασίας των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, δίνοντας τη δυνατότηταστο σύνολο των υπηρετούντων να ασκούν το νόμιμο δικαίωμα του εκλέγειν διαμορφώνοντας γι΄ αυτό τις κατάλληλες συνθήκες όπως, εκλογικά κέντρα σε κάθε διεύθυνση, έγκαιρη αποστολή των ψηφοδελτίων κ.λ.π.

·Ακύρωση της πρόβλεψης που υπάρχει στο νέο οργανόγραμμα του Υ.Π.Π.Ε.Θ., το οποίο προβλέπει τη μεταφορά του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. από τη ΔιεύθυνσηΕιδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, στην Διεύθυνση Διοικητικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει στην ακύρωση του ενιαίου των θέσεων στις δομές της εκπαίδευσης, θα χαθεί ο διακριτός ρόλος των κλάδων του Ε.Ε.Π. καιη άμεση υποστήριξη τους από την αρμόδια Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.

·Διατήρηση της αρμοδιότητας της επιλογής των Προϊσταμένων Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.στο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., το οποία εξασφαλίζει την ισότιμη και δημοκρατική συμμετοχή όλων των φορέων της εκπαίδευσηςστην διαδικασία της επιλογής.

·Αναγνώριση της προϋπηρεσίας του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε όλους τους χώρους της εκπαίδευσης, όπου είχαν προσληφθεί με τα αντίστοιχα προσόντα που προσελήφθησαν στην Ειδική Εκπαίδευση, καθώς και αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, όπου ασκούσαν την ειδικότητα για την οποία προσελήφθησαν ως μόνιμο προσωπικό, ή όταν προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές.

·Την άμεση εφαρμογή του νόμου για τις αποσπάσεις του Ε.Ε.Π. σε εποπτευόμενους φορείς του Υ.Π.Π.Ε.Θ.

·Την άμεση αξιολόγησητης επάρκειας των δομών της ειδικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία νέων που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών, τόσο της γενικής όσο και της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

·Αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σύνολο της εκπαίδευσης και τη δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές.

·Την τοποθέτηση Συμβούλων Ε.Ε.Π. για την επιστημονική καθοδήγηση των αντίστοιχων ειδικοτήτων Ε.Ε.Π. που εργάζονται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. & Ε.Δ.ΕΑ.Υ. όπως ορίζεται στο άρθρο 13 του 3699/2008 και την πρόβλεψη για αντίστοιχη επιστημονική επιμόρφωση και καθοδήγηση του Ε.Β.Π.

 

Loading...
  • europalso

    ideascentral