Υπoυργείο Παιδείας: Σχετικά με τη διεξαγωγή εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2014

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/09/2014 - 22:04 | Author: Newsroom

Υπ. Παιδείας: Σχετικά με τη διεξαγωγή εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2014

Διαβίβαση εγγράφου

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. 8659/29-08-2014 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με θέμα: «Διεξαγωγή εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 της Α’ Τάξης Λυκείου (και Β’ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) με τη χρήση της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια αρμοδιότητάς σας.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

Θέμα: Διεξαγωγή εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 της Α’ Τάξης Λυκείου (και Β’ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) με τη χρήση της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Έχοντας υπόψη:

(α) Το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (β) Το Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α’ 118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (γ) Το Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ Α’ 149) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» (δ) Την Υπουργική Απόφαση 4703/7-5-2014 (ε) Την Υπουργική Απόφαση 5383/27-5-2014 (στ) Το με αριθμ. 5349/25 -5-2014 Έγγραφο του ΙΕΠ με θέμα «Διεξαγωγή προαγωγικών εξετάσεων Α’ Τάξης Λυκείου (και Β’ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) με τη χρήση της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με βάση την υπουργική απόφαση 4703/7-5-2014, τα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ, Ημερήσια και Εσπερινά, τα Εκκλησιαστικά, τα Μουσικά και τα Καλλιτεχνικά Λύκεια στα οποία για τις εξετάσεις μαθημάτων της Α’ Τάξης Λυκείου (και της Β’ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) το 50% των θεμάτων αντλείται από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ), θα πρέπει και για τις παραπεμπτικές και επαναληπτικές εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου να καταχωρήσουν το πρόγραμμα εξετάσεων για τα σχετικά μαθήματα, στο πληροφοριακό σύστημα που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό. 2. Η καταχώριση του Προγράμματος Εξετάσεων είναι απαραίτητη για να προγραμματιστεί το χρονικό διάστημα στο οποίο η Τράπεζα Θεμάτων θα είναι ανοικτή για την κλήρωση των θεμάτων για κάθε μάθημα σε κάθε Λύκειο. Η καταχώρηση του Προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα, ενημερώνει αυτόματα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ Διόφαντος), οπότε δεν χρειάζεται να γίνει καμία άλλη ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή. 3. Σας υπενθυμίζουμε ότι η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα γίνεται είτε μέσω της πύλης του ΙΕΠ για την ΤΘΔΔ: http://meleagros.iep.edu.gr/ είτε κατευθείαν στη διεύθυνση http://exams-repo-mis.cti.gr/. Στο πληροφοριακό σύστημα Προγραμματισμού εξετάσεων, http://exams-repo-mis.cti.gr/ η είσοδος γίνεται από την επιλογή: «Είσοδος Σχολείου». Οι διαδικασίες προγραμματισμού είναι ίδιες με την περίοδο Ιουνίου 2014.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο προγραμματισμός των εξετάσεων θα παραμείνει ανοικτός για τα σχολεία καθ’ όλη της περίοδο των εξετάσεων. Στον προγραμματισμό ΔΕΝ υπάρχει η έννοια της οριστικοποίησης του προγράμματος: κάθε σχολείο μπορεί να επεξεργάζεται το πρόγραμμά του, να προσθέτει εξετάσεις σε κάποιο μάθημα / μαθήματα ή αντίστοιχα να αφαιρεί εξετάσεις που αναβλήθηκαν με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΛΗΡΩΣΗ για το συγκεκριμένο μάθημα, μέχρι την τελευταία μέρα της εξεταστικής περιόδου.

Κατά τα λοιπά ισχύει το θεσμικό πλαίσιο διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων για την Α’ τάξη Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και τις Α’ και Β’ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Σε κάθε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, τα Σχολεία και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να λαμβάνουν Τεχνική Υποστήριξη μέσω της σχετικής Επιλογής που υπάρχει στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Γκλαβάς

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral