Υπογραφές για την ελεύθερη επιλογή της Β΄ Ξένης γλώσσας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/04/2017 - 20:27 | Author: Newsroom
Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2017 - 20:28

Συλλογή υπογραφών για την ελεύθερη επιλογή της σε Γυμνάσια και Δημοτικά

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) σας καλεί να στηρίξετε, και μέσω  της συμμετοχής σας την ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών στο avaaz, το αίτημα για την άμεση ανάκληση των Υπουργικών Αποφάσεων που καταργούν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής της στα Γυμνάσια και τα Δημοτικά, υποβαθμίζοντας δραματικά την παρεχόμενη Ξενόγλωσση Εκπαίδευση από το Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα στην Ελλάδα.

Για να μεταβείτε στο χώρο συλλογής υπογραφών πατήστε εδώ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Στη νέα Υπουργική Απόφαση (53476/ΓΔ4/28‐3‐2017) αναφέρεται πως «Η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου». Η  παραπάνω ρύθμιση ωστόσο καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική, καθώς  αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια της αντίστοιχης  Υπουργικής Απόφασης (Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016) και της Διευκρινιστικής Εγκυκλίου (87776/Δ1/30-5-2016) για την Πρωτοβάθμια, οι οποίες είχαν σαν συνέπεια τον αποκλεισμό ενός τρίτου περίπου των μαθητών/μαθητριών από την διδασκαλία της γλώσσας επιλογής τους. Με αυτό το δεδομένο η νέα ρύθμιση υποχρεώνει στην πραγματικότητα ένα σημαντικό κομμάτι των μαθητών/μαθητριών στην συνέχιση της  υποχρεωτικής διδασκαλίας μιας γλώσσας την οποία δεν είχαν ή δεν θα έχουν καταρχήν επιλέξει ελεύθερα στην Ε’ Δημοτικού.

Επιπλέον η υλοποίηση της παραπάνω ρύθμισης που προβλέπεται στην νέα Υ.Α. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υπονομεύεται ή και ακυρώνεται τελείως από μια σειρά συμπληρωματικές και παράλληλα αντιφατικές ρυθμίσεις που την συμπληρώνουν. Η βασικότερη εξ αυτών είναι η ακόλουθη: «Στα Γυμνάσια όπου λειτουργούν δύο ή περισσότερα τμήματα γενικής παιδείας δημιουργούνται στην Α΄ τάξη παράλληλα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης».

Τι σημαίνουν αυτά στην πράξη; Ας δούμε τις περιπτώσεις αναλυτικά παίρνοντας ως παράδειγμα ένα συνηθισμένο Γυμνάσιο με εννέα συνολικά τμήματα, που είναι ο κυρίαρχος τύπος Γυμνασίου στην Ελλάδα:

Έστω ότι:

Στην Α΄ Γυμνασίου προσήλθαν από τα Δημοτικά Σχολεία συνολικά 74 μαθητές/μαθήτριες, οι οποίοι/ες  κατανέμονται σε τρία τμήματα γενικής παιδείας: Α1 με 25 μαθητές, Α2 με 25 μαθητές και Α3 με 24 μαθητές και έχουν διδαχθεί όλοι/ες το μάθημα της  (Γερμανικά ή Γαλλικά) στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.

Α΄ περίπτωση

52 διδάχτηκαν τη Γερμανική και 22 τη Γαλλική γλώσσα στα Δημοτικά σχολεία και κατανέμονται ως εξής σε τρία τμήματα της Α΄ Γυμνασίου: Α1 Γερμανικά (26),  Α2 Γερμανικά (26) και Α3 Γαλλικά (22). Στην περίπτωση αυτή συνεχίζεται κανονικά η διδασκαλία της Γερμανικής και της Γαλλικής γλώσσας και στα τμήματα που δημιουργούνται δεν υπάρχουν αδίδακτοι μαθητές.

Β’ περίπτωση

40 διδάχτηκαν τη Γερμανική και 34 τη Γαλλική γλώσσα στα Δημοτικά σχολεία και κατανέμονται ως εξής σε τρία τμήματα της Α΄ Γυμνασίου: Α1 Γερμανικά (25),  Α2 Γερμανικών (25) και Α3 Γερμανικών (24). Επειδή οι μαθητές που επέλεξαν τη Γαλλική γλώσσα είναι αυξημένοι κατά 50% σε σχέση με την πρώτη περίπτωση και είναι αδύνατον να δημιουργηθεί τμήμα Γαλλικής με 34 (!!) μαθητές, οι 34 μαθητές και μαθήτριες  που διδάχτηκαν τη Γαλλική γλώσσα στην Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού θα αναγκαστούν να ενταχθούν στα τμήματα της Γερμανικής γλώσσας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εξαιρετικά αρνητικού παιδαγωγικού κλίματος και την πλήρη απαξίωση του μαθήματος.

Πρόταση για άρση της παραπάνω στρέβλωσης

Η λύση θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός επιπλέον τμήματος παράλληλης διδασκαλίας, ώστε η κατανομή να γίνει ως εξής: Α1 Γερμανικά (20),  Α2 Γερμανικά (20) και Α3 Γαλλικά (17) και ένα παράλληλο τμήμα Γαλλικών (17), γεγονός όμως που απαγορεύεται με τη ρύθμιση που προβλέπει την αριθμητική ταύτιση των τμημάτων Ξένης Γλώσσας με τα τμήματα Γενικής Παιδείας.

Αναγκαία βήματα

Σας καλούμε να υποστηρίξετε τις προσπάθειές μας με όποιο τρόπο θεωρείται πρόσφορο (ψηφίσματα Φορέων προς το Υπουργείο Παιδείας, εμπλοκή και ψηφίσματα Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, συμμετοχή σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στο Υπουργείο, συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, κινητοποιήσεις κάθε είδους και μορφής, δημοσιοποίηση του ζητήματος κ.ο.κ.) και βεβαίως με την μαζική συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών στο avaaz και την διάδοση του εν λόγω ψηφίσματος, στο οποίο σημειώνεται ότι μπορεί να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, ασχέτως καθηγητικής ιδιότητας.

Με εκτίμηση  Το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

ΥΓ: Καλούμε τα μέλη της ΠΕΚΑΓΕΠΕ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 21.04.2017 και ώρα 12.00 στο Goethe-Institut Athen (Ομήρου 14-16, Αθήνα) με θέμα τις Υπουργικές Αποφάσεις «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1171/τ.Β΄/4-04-2017) και «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016).

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral