Υπερωρίες λόγω υπέρβασης ωραρίου Τα δικαιολογητικά

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/10/2015 - 23:23 | Author: Newsroom

Υπερωρίες λόγω υπέρβασης ωραρίου Τα δικαιολογητικά

Παρακαλούμε κατά την υποβολή δικαιολογητικών για υπερωρίες λόγω υπέρβασης ωραρίου, των εκπαιδευτικών που απασχολείτε, να συμπεριλαμβάνετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Ημερολογιακός πίνακας πραγματοποίησης των ωρών, (1) ένα για κάθε εργαζόμενο που έχει υπερωρία μέσα στο μήνα (να ακολουθείται το πρότυπο – σας αποστέλλεται συνημμένο υπόδειγμα)
2) Πρακτικό συλλόγου διδασκόντων ανάθεσης υπερωρίας.
Προσοχή: Η πρώτη μέρα της ανατεθειμένης υπερωρίας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας του πρακτικού του συλλόγου για την ανάθεση της υπερωρίας (π.χ. αν η ημερομηνία του πρακτικού ανάθεσης είναι 25/09/2015, ο/η εκπαιδευτικός δεν μπορεί να πληρωθεί υπερωρία που πραγματοποίησε στις 24/09/2015). Επιπλέον, στο πρακτικό χρειάζεται να φαίνεται η ειδικότητα, ο κλάδος, το υποχρεωτικό και το πραγματοποιούμενο ωράριο του/της εκπαιδευτικού.
3) Φωτοαντίγραφα ωρολογίων προγραμμάτων του σχολείου που ίσχυαν το αναφερόμενο διάστημα. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα, χρειάζεται να φαίνονται ευδιάκριτα σε στήλες στην ίδια σελίδα, το υποχρεωτικό ωράριο, οι ώρες διδασκαλίας και οι υπερωρίες του εκπαιδευτικού που του ανατίθεται υπερωρία. Αν μάλιστα ο εκπαιδευτικός που του ανατίθεται υπερωρία απασχολείται σε περισσότερα του ενός σχολεία, χρειάζεται και το ωρολόγιο πρόγραμμα των άλλων σχολείων, έτσι ώστε το άθροισμα των ωρών διδασκαλίας, (υποχρεωτικό ωράριο, ώρες διδασκαλίας και υπερωρίες), να συμφωνεί με τα σύνολα των ωρών που δηλώνονται.
Tα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποστέλλονται το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, από το μήνα που πραγματοποιήθηκαν οι υπερωρίες, ώστε να υπάρχει ο επαρκής χρόνος για ελέγχους από την υπηρεσία μας και από την ΥΔΕ και να εξοφλούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Όσα έντυπα επαναλαμβάνονται ανά μήνα ανάθεσης, θα ξαναστέλνονται σε φωτοαντίγραφα π.χ. το πρακτικό συλλόγου και τα ωρολόγια προγράμματα (επειδή οι υπερωρίες πληρώνονται ανά μήνα πραγματοποίησης και χρειάζεται να ‘ναι συμπληρωμένο κάθε μήνα όλο το πακέτο δικαιολογητικών για κάθε σχολείο, προς προώθηση στην Υ.Δ.Ε.)
Να τονίσουμε ότι, εφόσον υπάρξουν αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, οι οποίες επηρεάζουν τις υπερωρίες των εκπαιδευτικών, χρειάζεται να αποσταλούν εκ νέου τα αλλαγμένα ωρολόγια προγράμματα μαζί με τα αλλαγμένα πρακτικά για τους μήνες που συνεχίζονται οι υπερωρίες.
Για τις υπερωρίες που δεν αφορούν προγράμματα δραστηριοτήτων, πρέπει να κυκλώνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα με κόκκινο στυλό, η μέρα και η ώρα που αντιστοιχεί σε υπερωρία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ, ΤΟΠΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΛΜΕ, ΗΜΕΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ.
Σας διευκρινίζουμε ότι πλέον δε χρειάζεται η απόφαση ανάθεσης υπερωρίας από το/τη Δ/ντή-ντρια του σχολείου.
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral