ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Απάντηση σε δημοσιεύματα για το έργο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/10/2017 - 09:40 | Author: Newsroom

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιευμάτα και αναρτήσεις που αφορούν στο και το έργο του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος επισημαίνει :

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι αρμοδιότητες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την οικονομική διαχείριση και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών και όχι με τις αρμοδιότητες και ευθύνες λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισής τους. Πολύ δε περισσότερο το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν έχει ως αρμοδιότητα την τεχνική διαχείριση των εστιών, όπως αναληθώς αναφέρεται στα δημοσιεύματα.

Όσον αφορά στη συμμετοχή του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη σύνοδο των Πρυτάνεων, τονίζεται ότι ο Πρόεδρος του ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ στην Εισήγησή του ανέφερε ότι σε συνέχεια ελέγχων και επιθεωρήσεων των οικοδομικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων που θα πραγματοποιηθούν άμεσα στην ΦΕ Αθηνών και ΦΕ Ιωαννίνων, προωθείται και διαγωνισμός για παρόμοιους ελέγχους για τις Εστίες του ΑΠΘ.

Από τη διατύπωση των ανωτέρω συνάγεται ξεκάθαρα ότι το Ίδρυμα για θέματα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιοτήτες του, σαφώς και δεν είναι δυνατό να δώσει εντολή στο ΑΠΘ.

Για το λόγο αυτό και με Απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει κοινοποιήσει προς όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τη σχετική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΞΦΠ46ΨΖΣΠ-ΛΛΨ), η οποία σε εφαρμογή της νομοθεσίας ορίζει τη διαδικασία υλοποίησης των αιτημάτων προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Όπως προκύπτει από την απόφαση, ως υποβολή αιτήματος από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μπορούν να θεωρηθούν και υποβολές μελέτων παρεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης κτιριακών εγκαταστάσεων.

Το ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral