Υλοποίηση Προγράμματος Μαθητείας ΙΕΚ και Πρακτική Άσκηση στα ΙΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/04/2017 - 22:20 | Author: Newsroom

Αριθμ. Κ1/54877/30-3-2017 (ΦΕΚ 1245 Β 11-04-2017) – Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) –

Στην τροποποίηση περιγράφονται λεπτομέρειες που αφορούν στην πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των σπουδαστών των ΙΕΚ καθώς και της Υλοποίησης Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.

Σύμφωνα με το Άρθρο 3.Β (Υλοποίηση Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ), στο Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ. εγγράφονται οι απόφοιτοι του 4ου εξαμήνου φοίτησης, εφόσον δεν έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση.

Η συνολική διάρκεια του είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτιση στο Ι.Ε.Κ., στο εξής «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» και 768 ώρες μαθητεία στον χώρο εργασίας, στο εξής «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας». Το «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας» πραγματοποιείται σε φορείς του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) δημοσίου τομέα, φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., στο εξής «εργοδότης», σε αντικείμενα αντίστοιχα των ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί.

Δείτε τις λεπτομέρειες όπως αυτές ορίζονται στο ανωτέρω ΦΕΚ

compass | Σπύρος Παπαχαρίσης | Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Loading...
  • europalso

    ideascentral