• Υλοποίηση δράσεων Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔18/01/2018 - 15:30 | Author: Newsroom

  «Υλοποίηση δράσεων Κυκλοφοριακής Αγωγής και Ασφάλειας»

  Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 222207/Δ2/18-12-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
  Έχοντας υπόψη το με αρ. πρ. 52/14-12-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας
  ενημερώνουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2017-2018 θα υλοποιηθούν στα Λύκεια της χώρας
  δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας.

  Η υλοποίηση δράσεων κυκλοφοριακής αγωγής στο Λύκειο είναι προαιρετική. Οι
  δράσεις θα υλοποιηθούν στον διδακτικό χρόνο μίας (1) ημέρας, η οποία θα επιλεγεί με
  απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων /-ουσών κάθε σχολικής μονάδας, κατά το δεύτερο
  τετράμηνο του σχολικού έτους.

  Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας θα διοργανωθούν ενημερωτικές δράσεις και
  εκπαιδευτικές δραστηριότητες Κυκλοφοριακής Αγωγής- Οδικής Ασφάλειας, οι οποίες μπορούν να
  εξειδικευτούν σε επιμέρους θεματικές, όπως οι ακόλουθες:
  Θεματικές ενότητες για μαθητές και μαθήτριες
  •Βασικοί κανόνες οδικής κυκλοφορίας – πινακίδες και σήμανση κ.λπ.
  •Οδική συμπεριφορά πεζών & οδηγών – Βιώσιμη κινητικότητα – εμποδιζόμενα άτομα
  •Διαμόρφωση κυκλοφοριακής συνείδησης (μαθητές και μαθήτριες ως οδηγοί και ως επιβάτες)
  •Κυκλοφοριακή συμπεριφορά – οικονομία και περιβάλλον

  Το έγγραφο σε μορφή PDF

  Loading...