• ΙΚΥ: 289 υποτροφίες για μεταδιδακτορικούς ερευνητές

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/09/2016 - 18:49 | Author: Newsroom

  για 289 μεταδιδακτορικούς ερευνητές και ερευνήτριες έχει προκηρύξει το , με τίτλο «Ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών/ερευνητριών» 1ος κύκλος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

  Οι υποτροφίες θα είναι διάρκειας έως 24 διαδοχικών μηνών και θα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό Δημόσιο. Οι υποτροφίες εντάσσονται σε τρεις επιστημονικούς τομείς, τις Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού, Επιστήμες Ζωής, και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Στόχος τους είναι η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 6η Οκτωβρίου 2016.

  Η αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά επιστημονικό τομέα και κλάδο, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια της υποτροφίας, οι όροι της και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης που έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή σελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,

  https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/2014

  Πηγή: News.gr

  Loading...