ΙΕΠ: Πρόσληψη 4 πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης για υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/11/2017 - 11:22 | Author: Newsroom

– Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (04) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υπουργου

1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Αρ. πρωτ.: 8005/23.11.2017 & ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ). Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 7 της Πρόσκλησης, είναι 08/12/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Loading...
  • europalso

    ideascentral