ΙΕΠ: Πρόσκληση σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης μαθητών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/12/2016 - 08:31 | Author: Newsroom

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) καλεί τις δημόσιες σχολικές μονάδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης μαθητών καθώς και στο σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, που θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18.

Σκοπός της δράσης, σύμφωνα πάντα με το ΙΕΠ, είναι η εισαγωγή/υιοθέτηση μιας παιδαγωγικά προσανατολισμένης μορφής αξιολόγησης που επιτρέπει τη διαμόρφωση παιδαγωγικών πρακτικών με έμφαση στη συνεχή ενθάρρυνση και ενίσχυση του μαθητή/τριας, την ολόπλευρη ανάπτυξη, την εξατομικευμένη και αναλυτική ανατροφοδότηση, τη συνεργατική και κοινωνική μάθηση, τη διαφοροποίηση και εξατομίκευση της διδασκαλίας και την ουσιαστική ισότητα ευκαιριών.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016.
Loading...
  • europalso

    ideascentral