ΙΕΠ: Οριστικός πίνακας υποψηφίων για την κάλυψη θέσης Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/01/2018 - 18:30 | Author: Newsroom

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/11-1-2018 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του , σε σχέση με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Συμβούλου Α’ στο αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική» με απόσπαση εκπαιδευτικού (ΑΠ ΙΕΠ 8262/4-12-2017, και ΑΔΑ: ΨΡΨΡΟΞΛΔ-8Ε9), και κατόπιν της άπρακτης παρέλευσης του πενθημέρου ενστάσεων, ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων

 

Θέση Γνωστικό Αντικείμενο Σειρά
Σύμβουλος Α’ Ειδική Παιδαγωγική
ΑΣΤΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (προτείνεται για απόσπαση) 1
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3
ΦΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4

Με εντολή Προέδρου

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Διοίκησης Προσωπικού

Χρυσή Μπομπαρίδου

Loading...
  • europalso

    ideascentral