Η στάση των μεταταγμένων εκπαιδευτικών απέναντι στις θέσεις της ΔΟΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/05/2015 - 10:27 | Author: Newsroom

Διαστρέβλωση ή Αυτοδιάψευση;;;

Επανερχόμαστε με αναλυτικότερο άρθρο μας για να σχολιάσουμε τα όσα διαδραματίστηκαν στη συνάντησή μας με τον Αν.

Υπουργό κ. Κουράκη, με αφορμή το υπ’ αριθ. 1623/19-5-2015 έγγραφο της ΔΟΕ με θέμα: «Σχετικά με τις υποχρεωτικές μετατάξεις και τη σκόπιμη διαστρέβλωση των θέσεων της Δ.Ο.Ε.».

Στο από 15-5-2015 έγγραφο της ΔΟΕ, με θέμα «Σημαντικές εξελίξεις στο θέμα των μετατάξεων» αναφέρονται χαρακτηριστικά τα εξής: «Η εισήγηση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ περιλαμβάνει τα παρακάτω: α) Ανάκληση όλων των μετατάξεων, που πραγματοποιήθηκαν με βάση το Ν. 4172/2013 (άρθρο 82, παρ.11), με τη διαδικασία «ανάκλησης παράνομης διοικητικής πράξης» (η παρανομία αφορά τις ενέργειες του Υπουργείου και όχι, φυσικά, τους εκπαιδευτικούς). Συνάδελφοι που είχαν μεταταχθεί επιστρέφουν στην περιοχή μετάθεσης από την οποία προέρχονταν… Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί ότι η παραπάνω εισήγηση κινείται στην κατεύθυνση της αποκατάστασης του δικαίου αφού η διαδικασία των μετατάξεων όπως είχε γίνει ήταν, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει, εκτός νομιμότητας..».

Μετά όμως την παρέμβασή μας, με την από 17-5-2015 Ανοικτή Επιστολή μας, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η συλλήβδην ανάκληση όλων των μετατάξεων (με υπουργική απόφαση ή νόμο αναδρομικής ισχύος) θα καταστρατηγούσε τις συνταγματικές αρχές της χρηστής διοίκησης, της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη, παραβιάζοντας παράλληλα ευθέως και τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Συντάγματος και του άρθρου 2 του Αστικού Κώδικα, η ΔΟΕ αναδιπλώθηκε και στο επίμαχο υπ’ αριθ. 1623/19-5-2015 έγγραφό της αναφέρει:

«Σκόπιμα διαρρέεται ότι η εισήγηση αφορά, επί της ουσίας, και τους 3.655 μεταταγμένους εκπαιδευτικούς ενώ στην πραγματικότητα (εάν βέβαια το Υπουργείο έχει την πρόθεση να τηρήσει τις δεσμεύσεις του) αφορά μόνο τους 1.306 συναδέλφους των κοινών ειδικοτήτων αφού οι ειδικότητες των υπολοίπων δεν προϋπήρχαν στην Α/θμια εκπαίδευση και η τοποθέτησή τους δεν επηρεάζει εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης» και συνεχίζει «Στη συνεδρίαση της επιτροπής που έγινε στις 15-5-2105 οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσαν τη γνωστή εισήγηση για ανάκληση όλων των μετατάξεων κοινών και μη κοινών ειδικοτήτων, καθώς και των μετατάξεων σε διοικητικές θέσεις, εξηγώντας ότι η ανάκληση της μετάταξης και των μη κοινών ειδικοτήτων καθώς και των μεταταγμένων σε διοικητικές θέσεις είναι τυπική νομική πράξη που γίνεται λόγω της ύπαρξης δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τη μοριοδότηση και τον τρόπο τοποθέτησης».

Καταρχάς, ο ισχυρισμός ότι η συλλήβδην ανάκληση όλων των μετατάξεων συνιστά τυπική νομική πράξη, είναι αβάσιμος και παραπλανητικός.

Όπως έχουμε καταδείξει αναλυτικά πρόκειται για ατομικές διοικητικές πράξεις, των οποίων η νομιμότητα πρέπει να εξεταστεί αυτοτελώς, και η συλλήβδην ανάκλησή τους αποτελεί όχι απλώς παράνομη αλλά αντισυνταγματική πράξη, ουδόλως «νομική», σε κάθε περίπτωση.

Αλλά και επί της ουσίας, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά ακόμη και για τις μη κοινές ειδικότητες των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών, οι οποίες κατά τεκμήριο δεν επηρεάζουν τις μεταθέσεις ή τις τοποθετήσεις άλλων συναδέλφων τους.

Η ίδια η ΔΟΕ στο προγενέστερο από 15-5-2015 έγγραφό της αναφέρει: «δ)Στη συνέχεια θα δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να διεκδικήσουν τη μετάταξή τους στην Πρωτοβάθμια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις θέσεις που θα απομένουν (όσον αφορά τις τρεις κοινές ειδικότητες) και στις νεοϊδρυθείσες (όσον αφορά τις υπόλοιπες πέντε ειδικότητες)».

Όπως πολύ σωστά επισημαίνεται στην από 20-5-2015 ανακοίνωση των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ Π.Ε. και Δ.Ε ένα από τα συμπεράσματα όλων των παρευρισκομένων στην από 19-5-2015 συνάντησή μας με τον Αν. Υπουργό ήταν ότι:

«Το υπουργείο εισηγείται την ίδρυση οργανικών θέσεων και περιμένουμε τη θετική εισήγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι δεν προκύπτει δαπάνη από αυτήν.

Ταυτόχρονα δε δόθηκε καμιά απάντηση ούτε στο ερώτημα (και κυρίαρχο αίτημα) για αποδοχή από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. των προτάσεων των ΠΥΣΠΕ και ίδρυση όλων των οργανικών θέσεων που έχει ανάγκη η Π.Ε. ούτε ως προς τον αριθμό των θέσεων που προτείνεται να ιδρυθούν ούτε καν αν θεωρείται δεδομένος ακόμη και ο αριθμός των οργανικών θέσεων της Δ.Ε. που μεταφέρονται στην Π.Ε. με βάση τις ενέργειες της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.

Αντίθετα έθεσε υπό την αίρεση της αποδοχής από το υπουργικό συμβούλιο της ίδρυσης οργανικών θέσεων ενώ ταυτόχρονα δεν απέρριψε το ερώτημα αν οι οργανικές θέσεις και οι μετατάξεις ειδικότερα αποτελούν στοιχείο της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους «θεσμούς» για την υπογραφή της νέας «συμφωνίας»…

Από τα ανωτέρω, αβίαστα προκύπτει ότι ο αριθμός των νέων οργανικών θέσεων που θα συσταθούν προσεχώς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι επί του παρόντος απροσδιόριστος.

Δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι νέες οργανικές θέσεις να υπολείπονται ακόμη και του αριθμού των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών, για αυτό το λόγο η ΔΟΕ στο από 15-5-2015 έγγραφό της έκανε αναφορά σε διεκδίκηση των νέων οργανικών θέσεων ακόμη και από τις μη κοινές ειδικότητες.

Άρα η ανάκληση των μετατάξεων δε συνιστά «τυπική νομική πράξη» όπως διατείνεται η ΔΟΕ στο από 19-5-2015 έγγραφό της, καθότι δεν υφίστανται εγγυήσεις ούτε για την τύχη των μη κοινών ειδικοτήτων, ενώ τίθεται εν αμφιβόλω και το καθεστώς των συναδέλφων που μετατάχθηκαν σε διοικητικές υπηρεσίες του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ και οι οποίοι έχουν ήδη τοποθετηθεί σε κενές οργανικές θέσεις.

Η δική μας θέση, όπως διατυπώθηκε συνοπτικά και στο από 20-5-2015 Δελτίο Τύπου, είναι

ότι ο επιτυχημένος θεσμός των ΕΑΕΠ πρέπει να επεκταθεί σε όλα ανεξαιρέτως τα δημοτικά σχολεία, διότι υφίσταται η αδήριτη ανάγκη να αναβαθμιστεί η δημόσια παιδεία και να ανακουφιστεί ο προϋπολογισμός των οικογενειών από τις δαπάνες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων των παιδιών τους.

Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστούν επαρκείς οργανικές θέσεις ειδικοτήτων για όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (μεταταχθέντες και προϋφιστάμενους) και το θέμα των υπηρεσιακών μεταβολών τους θα λυθεί δίκαια και ανθρώπινα. Αυτό το αίτημα το στηρίζουν πολλοί Σύλλογοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γιατί είναι ενωτικό, λογικό και δίκαιο.

Δυστυχώς η οικονομική κρίση ανέδειξε τις παθογένειες της κοινωνίας μας και κυρίως τον ατομισμό που διακατέχει όλους μας, ως προς τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις υποθέσεις μας και προασπίζουμε τα δικαιώματά μας στη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού, «ο θάνατός σου η ζωή μου».

Εμείς δεν αντιλέγουμε στον έλεγχο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων των μετατάξεων.

Όμως μόνο οι προδήλως παράνομες μετατάξεις ( λόγω υπαιτιότητας των αιτούντων ) μπορούν να ανακληθούν, όπως επιτάσσει ο σεβασμός προς το Σύνταγμα και στους νόμους του Κράτους.

Η διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων βασίστηκε σε νόμο του Κράτους και δεν μπορεί να καταργηθεί αναδρομικά στο σύνολό της.

Επομένως η μόνη νόμιμη λύση για την άρση του αδιεξόδου, είναι

η σύσταση οργανικών θέσεων σε επαρκή αριθμό για όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας.

Θα συμφωνήσουμε με τη ΔΟΕ σε δύο σημεία «κανείς εκπαιδευτικός δεν περισσεύει» και «το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μη μετακινηθεί εκτός του τόπου συμφερόντων του».

Διαφωνούμε όμως με τη γενικότερη στάση της ΔΟΕ, η οποία δεν εξυπηρετεί επί της ουσίας τις διακηρύξεις αυτές, καθότι

δεν έχει καταθέσει μέχρι σήμερα κάποια πρόταση που να έχει νομική υπόσταση και επάρκεια και απλώς

υποδαυλίζει τον ανταγωνισμό των κοινών ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

αντί να προτείνει λύσεις εφικτές, νομικά και ουσιαστικά, που θα κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών,

όπως είναι η σύσταση οργανικών θέσεων σύμφωνα με τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες, που είναι παρά πολλές (λόγω των συνεχών συνταξιοδοτήσεων και της αναστολής των προσλήψεων την τελευταία πενταετία),

την ανακοίνωση των κενών οργανικών θέσεων σε κάθε περιοχή μετάθεσης πριν τη διενέργεια των μεταθέσεων, τη θεσμοθέτηση μορίων για τις αποσπάσεις με νόμο και βάσει κοινωνικών κριτηρίων κ.α..

Εν κατακλείδι, επιφυλασσόμενοι όλων των νόμιμων δικαιωμάτων μας,

καλούμε τη ΔΟΕ

να τηρήσει στο εξής υπεύθυνη στάση έναντι όλων των μελών της, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί, εγκαταλείποντας τη συλλογιστική του «φύγε εσύ, έλα εσύ» και να διεκδικήσει προς όφελος όλων μας τη σύσταση οργανικών θέσεων σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών για τις μη κοινές ειδικότητες, και σε αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο από τον αριθμό των μεταταχθέντων εκπαιδευτικών στις κοινές ειδικότητες (ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16), προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική και εργασιακή ειρήνη.

Επίσης καλούμε τους συναδέλφους μας που προϋπήρχαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, να κλείσουν τα αυτιά τους στις σειρήνες του διχασμού, που μόνο δεινά μπορεί να προκαλέσει για όλους μας (ατέρμονους δικαστικούς αγώνες, αλλεπάλληλες ακυρώσεις υπηρεσιακών μεταβολών με δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις κ.τ.λ).

Όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (μεταταχθέντες και προϋφιστάμενοι) ταλανιζόμαστε από τα ίδια προβλήματα:

υποστήκαμε μισθολογική καταβαράθρωση της τάξης του 40%,

διδάσκουμε σε πολυπληθή τμήματα μαθητών,

μετακινούμαστε σε δύο-τρία- τέσσερα και πέντε σχολεία για να συμπληρώσουμε το υποχρεωτικό διδακτικό μας ωράριο.

Ας προσπαθήσουμε να ξαναδούμε ο ένας τον άλλο ως συνάδελφο με την πραγματική έννοια του όρου. Πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας τι παράδειγμα δίνουμε στον έξω κόσμο, στους μαθητές μας, στη νεολαία γενικότερα. Πως θα αντικρίσουμε ο ένας τον άλλο στους χώρους εργασίας όπου μοιραία θα σμίξουμε;

Ο Ν.4172/2013 να μην αποτελέσει αίτιο διχασμού και ξεπεσμού της εκπαιδευτικής κοινότητας !

Σας καλούμε λοιπόν ΟΛΟΥΣ να συμπορευτούμε σε έναν ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΑΡΚΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ώστε όλοι μας να κατοχυρώσουμε το αναφαίρετο δικαίωμά μας να εργαζόμαστε κοντά στην οικογενειακή μας εστία, χωρίς αγωνία για το αύριο με αξιοπρέπεια και αισιοδοξία. Μόνο αν ενώσουμε τις φωνές μας θα βρούμε ανταπόκριση από τη πολιτική ηγεσία, η οποία προεκλογικά δεσμεύτηκε να σεβαστεί και να προασπιστεί τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,

ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΟΡΘΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΡΗΣΟΥΝ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ. ΦΡΟΝΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ:

1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

2. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΛΙΓΟΜΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

4. ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΗΚΑΝ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΕΙΣΑΚΟΥΣΕΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ

Η Συντονιστική Επιτροπή

Των Μεταταχθέντων του Ν.4172/2013

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 6974269973

alfavita.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral