Η σπουδαιότητα της συνεκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/12/2014 - 18:14 | Author: Newsroom

Στα πλαίσια των αγώνων για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ασκήθηκε γενικότερη πίεση για ισότητα ευκαιριών. Έτσι, δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ένταξη των παιδιών με ή χωρίς σοβαρές εκπαιδευτικές δυσκολίες.

Τα άτομα με αυτισμό πρέπει να διαθέτουν ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες. Η ειδική αγωγή ,στα πλαίσια της συνεκπαίδευσης, ξέφυγε από την ιατρική κατεύθυνση και της δόθηκε εκπαιδευτικός χαρακτήρας που περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα, καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, χρήση των νέων τεχνολογιών κ.ά. Μέσα από ευέλικτες εκπαιδευτικές μεθόδους, η ειδική αγωγή έχει στόχο να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των ατόμων με σοβαρές δυσκολίες μάθησης.

Οι έρευνες υποστηρίζουν την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης καθώς περιλαμβάνει ποικίλα οφέλη. Έτσι, τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης που συνυπάρχουν με παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν για τα τελευταία πρότυπο συμπεριφοράς. Το παιδί με δυσκολίες, επίσης, παρατηρώντας τα υπόλοιπα παιδιά τυπικής ανάπτυξης παίρνει παραδείγματα κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Για παράδειγμα, τα παιδιά με αναπηρίες αποδείχθηκε ότι ανέπτυξαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις κοινωνικές τους δεξιότητες όταν εντάχθηκαν σε μία γενική τάξη παρά όταν αποτέλεσαν μέλη μίας ειδικής τάξης. Τα ίδια διαπιστώθηκαν και για παιδιά με αυτισμό. Επιπρόσθετα, σε μία κανονική τάξη τα παιδιά με ΔΑΔ ή άλλες διαταραχές αναπτύσσουν θετικά συναισθήματα, αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, καθώς νιώθουν ότι διεκδικούν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης.

Τέλος, για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της συνεκπαίδευσης είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των δασκάλων, η ανάπτυξη προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης όπως και η ενημέρωση των γονέων και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας.

http://www.rhodes.aegean.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral