• Η ρύθμιση και οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

    ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/04/2017 - 06:56 | Author: Newsroom

    Σύσταση οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ.

    114/2014 (Α ́181), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 περίπτωση β ́ του άρθρου 31 του ν. 4305/2014 (Α ́237), προστίθεται περίπτωση θ ́ ως εξής: «θ. Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.» 2. Μετά το άρθρο 39 του π.δ. 114/14 προστίθεται άρθρο 40, ως εξής: «Άρθρο 40 Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης 1.

    Συνέχεια του άρθρου

    Loading...