Η πρόταση για την αναμόρφωση του προγράμματος του Ολοήμερου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/08/2014 - 17:49 | Author: Newsroom

ΘΕΜΑ: «Απόψεις για την εισαγωγή της μελέτης των μαθημάτων της Γλώσσας και των μαθηματικών στην υποχρεωτική ζώνη των Ολοήμερων δημ. σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.)»

Περιφερειακοί Δ/ντές

Προϊστάμενοι Ε.Π.Κ.

Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. θέτει υπόψη σας σχετική ενδεικτική πρόταση που αφορά την ενίσχυση του Κοινωνικού Χαρακτήρα των 1350 Ολοήμερων δημ. σχολείων με Ε.Α.Ε.Π., στα οποία φοιτούν ήδη 313.555 μαθητές το 55% δηλ. του μαθητικού πληθυσμού της Χώρας.

Η ενίσχυση αυτή αφορά την ένταξη της μελέτης/προετοιμασίας και εμπέδωσης της διδασκόμενης ύλης των μαθημάτων στην πρωινή ζώνη των 35 ωρών του Ολοήμερου Προγράμματος.

Στόχοι μας είναι:

 1. Η ολοκλήρωση της μελέτης των μαθημάτων, η εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης και η ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών για την επόμενη ημέρα, στην πρωινή ζώνη του Προγράμματος ώστε οι μαθητές να είναι έτοιμοι (η τσάντα στο σχολείο).
 1. Η στήριξη της ελληνικής οικογένειας, στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, με την απαλλαγή της όσον αφορά το διάβασμα των παιδιών, αλλά και η εξασφάλιση επαρκούς ελεύθερου χρόνου στους μαθητές.
 1. Η ενίσχυση της αντισταθμιστικής λειτουργίας του Ολοήμερου σχολείου, η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και η ένταξη όλων των μαθητών με την αύξηση των δυνατοτήτων τους για ίσες ευκαιρίες.
 1. Η μεταμεσημβρινή ζώνη να παρέχει ποικίλες δραστηριότητες δημιουργικού χαρακτήρα αφού οι μαθητές θα είναι προετοιμασμένοι για την επόμενη ημέρα.

Σας αποστέλλουμε σχετικό σχέδιο πρότασης του Ωρολογίου Προγράμματος των Ολοήμερων δημ. σχολείων με Ε.Α.Ε.Π. (κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο, όπως είναι σήμερα) και Πρόταση Αλλαγών με την ένταξη πέντε (5) ωρών μελέτης/προετοιμασίας, που έχουν ως εξής:

ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Των Δημοτικών Σχολείων με (Ε.Α.Ε.Π.)

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο (Όπως είναι ΣΗΜΕΡΑ)

ΤΑΞΕΙΣ

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄

Β΄

Γ΄

Δ΄

Ε΄

ΣΤ΄

1.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

2

2

2

2

2.

ΓΛΩΣΣΑ

10

10

8

8

7

7

3.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

5

4

4

4

4

4.

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

2

2

2

5.

ΜΕΛΕΤΗ του

4

4

3

3

ΠΕΡΙΒΑΛ.

6.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

2

2

7.

ΦΥΣΙΚΑ

3

3

8.

ΚΟΙΝ.&ΠΟΛ.

1

1

ΑΓΩΓΗ

9.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

(5)

(5)

(3)

(3)

(3)

(3)

-Εικαστικά

2

2

1

1

1

1

-Μουσική

2

2

1

1

1

1

-Θεατρική Αγωγή

1

1

1

1

1

1

10.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4

4

4

4

2

2

11.

ΑΓΓΛΙΚΑ

2

2

4

4

4

4

12.

EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

4

4

3

3

1

1

13.

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

2

14.

Τ.Π.Ε.

1

1

2

2

2

2

ΣΥΝΟΛΟ

35

35

35

35

35

35

2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ

Α/Α

Α΄

Β΄

Γ΄

Δ΄

Ε΄

ΣΤ΄

1.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

2

2

2

2

2.

ΓΛΩΣΣΑ

9+1 μελέτη

9+1 μελέτη

7+(1μελέτη)

7+(1μελέτη)

7

7

3.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4+ 1 μελέτη

4+ (1 μελέτη)

4

4

4

4

4.

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

2

2

2

5.

ΜΕΛΕΤΗ του

3+(1 μελέτη)

3+(1 μελέτη)

2+ (1 μελ.)

2+ (1 μελ.)

ΠΕΡΙΒΑΛ.

6.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

2

2

7.

ΦΥΣΙΚΑ

3

3

8.

ΑΓΩΓΗΚΟΙΝ.&ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1

1

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

5

5

3

3

3

3

9.

-Εικαστικά

2

2

1

1

1

1

-Μουσική

2

2

1

1

1

1

-Θεατρική Αγωγή

1

1

1

1

1

1

10.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4

4

2

2

4(-1 )=3

4(-1)=3

11.

ΑΓΓΛΙΚΑ

2

2

3+ (1

3+(1

4

4

μελ.αγγλικά)

μελ.αγγλικά.)

12.

EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

2+(2 μελέτη)

2+(2 μελέτη)

1+(2 μελέτη)

1+(2 μελέτη)

1

1

13.

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

2

14.

Τ.Π.Ε.

1

1

2

2

2

2

ΜΕΛΕΤΗ –
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

5

5

5

5

ΕΜΠΕΔΩΣΗ

22

22

ΩΡΕΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

23

23

23

23

ΣΥΝΟΛΟ

35

35

35

35

35

35

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Τ

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ στην ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ του Ολοήμερου
Σχολείου με ΕΑΕΠ:
1. Στην Α΄ και Β΄ τάξη :
Να διατεθούν 5 ώρες ανά τάξη για « ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΜΠΕΔΩΣΗ από το σύνολο των 35 ωρών

Οι 5 ώρες δύναται να χρησιμοποιηθούν από τα εξής μαθήματα: 1 της ΓΛΩΣΣΑΣ- 1 ώρα των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 1

της ΜτΠ2 ώρες της EYEΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΩΡΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ = 23

 1. Στην Γ΄ και Δ΄ τάξη :
Να διατεθούν 5 ώρες ανά τάξη για « ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΜΠΕΔΩΣΗ από το σύνολο των 35 ωρών
Οι 5 ώρες δύναται να χρησιμοποιηθούν από τα εξής μαθήματα: 1 ώρα της ΓΛΩΣΣΑΣ – 1 της ΜτΠ – 1 ώρα από τη
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – 2 ώρες της EYEΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΩΡΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ = 23 ΩΡΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ = 1 ώρα μελέτης/εμπέδωσης την εβδομάδα

Με βάση την παραπάνω πρόταση στο διδακτικό χρόνο κάθε τάξης αφιερώνονται 5 ώρες την εβδομάδα ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ-ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ.

Παρακαλούμε όπως έχουμε τις απόψεις σας, μέχρι την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στα παρακάτω ερωτήματα, με βάση τις εμπειρίες σας, τις σχετικές έρευνες αναγκών που έχετε στη διάθεσή σας, αλλά κυρίως τις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους.

Με βάση την παραπάνω πρόταση στο διδακτικό χρόνο κάθε τάξης αφιερώνονται 5 ώρες την εβδομάδα ΜΕΛΕΤΗΣ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ-ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ.
Παρακαλούμε όπως έχουμε τις απόψεις σας, μέχρι την Τετάρτη 27 Αυγούστου, στα παρακάτω ερωτήματα, με βάση τις εμπειρίες σας, τις σχετικές έρευνες αναγκών που έχετε στη διάθεσή σας, αλλά κυρίως τις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους.
τηση 1ο:
Πιστεύετε ότι υπάρχει αναγκαιότητα ένταξης της μελέτης/προετοιμασίας των μαθητών στην πρωινή ζώνη του Προγράμματος ώστε οι μαθητές να είναι έτοιμοι για την άλλη ημέρα ή ικανοποιείται η ανάγκη αυτή επαρκώς; Απάντηση:…………………………………………………………………………………………………………
Ερώτηση 2η:
Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει την ελληνική οικογένεια η ολοκλήρωση της προετοιμασίας των μαθητών στο σχολείο και ιδιαίτερα στην πρωινή ζώνη του Ολοήμερου δημ. σχολείου με Ε.Α.Ε.Π.; θα εξασφαλίσει επαρκή ελεύθερο χρόνο για τους μαθητές των μικρών τάξεων, που τους είναι αναγκαίος; Απάντηση:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ερώτηση 3η:
Πιστεύετε ότι ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα του Ολοήμερου δημ. σχολείου με Ε.Α.Ε.Π.; βοηθά στην ένταξη και των πιο αδύναμων μαθητών; Μπορεί να αντιμετωπίσει τη σχολική αποτυχία;
Απάντηση:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ερώτηση 4η:
Πιστεύετε ότι θα περιορίσει τις ανάγκες στη μεταμεσημβρινή ζώνη, αφού οι μαθητές θα ολοκληρώνουν τη μελέτη/προετοιμασία στην πρωινή ζώνη του Προγράμματος; Απάντηση:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ερώτηση 5η:
Αναφέρετε πλεονεκτήματα, κατά τη γνώμη σας, της σχετικής πρότασης.
Απάντηση: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ερώτηση 6η:
Αναφέρετε μειονεκτήματα, κατά τη γνώμη σας, της σχετικής πρότασης.
Απάντηση:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Προτείνετε τυχόν αλλαγές και βελτιώσεις στη σχετική πρόταση.
……………………………………………………………………………………………………………..
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Ορίζεται 1 ώρα κάθε μέρα για μελέτη.
 1. Οι ώρες των δασκάλων δεν αυξάνονται, σε καμία περίπτωση.
 1. Στις ώρες των ειδικοτήτων έχουμε μικρή μείωση (2 ωρών) στη Φυσική Αγωγή (Γ΄+ Δ΄ τάξεις).
 1. Οι ώρες μελέτης δύναται να γίνονται κυρίως από το δάσκαλο της τάξης. Κάθε εκπαιδευτικός της τάξης γνωρίζει της ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Το αποτέλεσμα θα είναι σε κάθε περίπτωση εποικοδομητικό, αφού οι μαθητές θα πηγαίνουν στο σπίτι, στο μεγαλύτερο βαθμό διαβασμένοι.
 1. Η ώρα μελέτης που αντλείται από τα Αγγλικά προτείνεται να αφιερώνεται στην μελέτη του ίδιου μαθήματος.
 1. Δεν αλλάζει η φυσιογνωμία του όλου Προγράμματος και δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του.
 1. Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων από τη Δευτεροβάθμια εκπ/ση που τοποθετήθηκαν στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας, να καταβληθεί προσπάθεια να παραμείνουν στα σχολεία, με οργανική θέση.
 1. Να δοθεί η δυνατότητα στις Περιφερειακές Δ/νσεις, στους ΠΕΠΚ και στους Σχολικούς Συμβούλους να τροποποιούν το Πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν.
Loading...
 • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  europalso

  ideascentral