Η ομηρία των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. που μετατάχθηκαν από τη Δ.Ε.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/03/2015 - 11:07 | Author: Newsroom

Τον Ιούλιο του 2013 μαζί με την ανακοίνωση της κατάργησης των ειδικοτήτων τεχνικής εκπαίδευσης ξεκίνησε και ο Γολγοθάς των ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας.

Με τις επιταγές της Τρόικας, η τότε κυβέρνηση προχώρησε σε αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών, μείωση των ωρών διδασκαλίας και συγχώνευση σχολείων, πράγμα που οδήγησε στο πλεόνασμα των ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας με αντιδιαστολή το έλλειμμα στην πρωτοβάθμια με την δημιουργία των νέων σχολείων ΕΑΕΠ.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων Β/θμιας(ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ08,ΠΕ11,ΠΕ16, ΠΕ19,ΠΕ20,) να διατίθενται κάθε χρόνο σε σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης από τη δευτεροβάθμια για τις ανάγκες της υπηρεσίας χωρίς κάποιοι να εργαστούν ποτέ στην Β/θμια. Όταν μάλιστα από το 2011 και ύστερα δεν δόθηκε καμία απόσπαση στις ειδικότητες της Β/θμιας, που ήταν κοινές με την πρωτοβάθμια (ΠΕ11,ΠΕ06,ΠΕ16),έκπληκτοι συνάδελφοι ανακάλυψαν ότι αντικατέστησαν Α/θμιους οι οποίοι αποσπάσθηκαν στους ίδιους νομούς προτίμησης με ελάχιστα μόρια σε σχέση με τα μόρια που είχαν οι ίδιοι. Με λίγα λόγια συνάδελφοι της δευτεροβάθμιας αντικαθιστούσαν συναδέλφους στην πρωτοβάθμια και οι δεύτεροι πολύ εύκολα αποσπόταν σε περιοχές της επιλογής τους .

Εύλογο το ερώτημα : Γιατί δεν έγινε τότε η ενοποίηση των δύο βαθμίδων με αναγωγή μορίων και κοινές μεταθέσεις; Γιατί κάποιοι προτιμούσαν τότε τον διαχωρισμό των ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα οι ειδικότητες της δευτεροβάθμιας να εργάζονται για υπηρεσιακές ανάγκες σε σχολεία της πρωτοβάθμιας σε περιοχές πολύ μακριά από τις οικογένειες τους, χωρίς να μπορούν να προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες στα σχολεία της περιοχής προτίμησης τους αν και είχαν πολύ περισσότερα μόρια από τους συναδέλφους της πρωτοβάθμιας;

Η απάντηση είναι ότι κάποιοι επαγγελματίες συνδικαλιστές ωφελούνταν τότε από έναν τέτοιο διαχωρισμό για την προσωπική τους ανέλιξη και την ικανοποίηση της εκλογικής τους πελατείας. Σημειώνουμε ότι οι ίδιοι, ξεπερασμένοι πλέον συνδικαλιστές προσπαθούν πάλι ,με ανακοινώσεις τους ,να φέρουν σε αντιπαράθεση εκπαιδευτικούς, οδηγώντας σε κοινωνικό αυτοματισμό, που τόσο καλά ξέρουν να υπηρετούν. Επιτρέπεται σήμερα να τους αφήσουμε να επιχειρήσουν κάτι τέτοιο;

Η απειλή του υπουργείου περί διαθεσιμότητας, αφού ανακοινώθηκαν οι κατάλογοι με τις υπεραριθμίες ειδικοτήτων ανά νομό και περιφέρεια στην δευτεροβάθμια, δημιούργησε στους συναδέλφους της βαθμίδας αυτής , απόγνωση. Το υπουργείο με το νόμο και την εγκύκλιο περί υποχρεωτικών μετατάξεων, ουσιαστικά έβαζε σε ομηρία τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας. Με την αίτηση για μετάταξη αποδέχονταν ότι πλεόναζαν. Κανείς δεν ήξερε την κατάληξη .

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αυτοί οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε μετά τη μετάταξη τους από τη Δ.Ε, σύμφωνα με το νόμο, θα διεκδικούσαν οργανική θέση στο ΠΥΣΠΕ μετάταξης. Αυτό θα γινόταν με μεταφορά οργανικών θέσεων από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια. Κάτι τέτοιο δεν έγινε το σχολικό έτος 2013-2014 αλλά δρομολογήθηκε φέτος με την εγκύκλιο των μεταθέσεων (Νοέμβριος 2014) . Με αυτή την εγκύκλιο (και με την συμπληρωματική της το Φεβρουάριο του 2015) καλούνταν όλοι οι εκπαιδευτικοί Π.Ε. που προέρχονταν από μετάταξη να υποβάλλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης, όπως και έπραξαν, ενόψει των νέων οργανικών θέσεων που πρόκειται να συσταθούν.

Επίσης με το ίδιο νόμο των υποχρεωτικών μετατάξεων ,στα πλαίσια της ίδιας διαδικασίας, και με την ίδια αίτηση, μεταταχτήκαν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας σε διοικητικές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας, ανάλογα με τα μόρια τους, και την ιεράρχηση των επιλόγων τους. Μπορούσαν δηλαδή με την ιδία αίτηση να επιλέξουν είτε διοικητικές θέσεις είτε θέσεις εκπαιδευτικών. (Συνολικά είχαν δυο επιλογές ).

Σήμερα μετά από δύο χρόνια, οικογενειάρχες με 10,15 και 20 χρόνια υπηρεσίας ξαναζούν την ομηρία και την απειλή, χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί πρέπει να λειτουργήσει άλλη μια φορά ο κοινωνικός αυτοματισμός, γιατί άλλη μια φορά στο όνομα της αποκατάστασης μιας «αδικίας» να δημιουργηθεί μία άλλη, γιατί ενώ υπάρχουν λύσεις (τις οποίες αναφέρουμε παρακάτω) θα πρέπει να πληρώσουν αυτοί τις εντολές της τρόικας που ήθελε μια εκπαίδευση χωρίς διορισμούς, με διαμελισμένους εκπαιδευτικούς και με παιδιά να φοιτούν υποσιτιζόμενα και χωρίς θέρμανση;

Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από αυτό που υπαγόρευε ο νομός των υποχρεωτικών μετατάξεων (παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Η μεροληπτική και άνιση μεταχείριση πολιτών δεν είναι χαρακτηριστικό μιας ευνομούμενης πολιτείας . Και αυτό διότι η αναδρομική ισχύς ενός νέου νομού, ο οποίος πρέπει να αντικαταστήσει τον ήδη εφαρμοσμένο και αναφερόμενο πιο πάνω νόμο 4172/2013, θέτει προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με το συνταγματικό δίκαιο. Πηγή του προβλήματος λοιπόν είναι ότι ένας πιθανόν αναδρομικός νόμος, ανατρέπει προϋπάρχοντα δικαιώματα ή προϋπάρχουσες νομικές καταστάσεις, στις οποίες οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας που προήρθαν από μετάταξη τους από τη δευτεροβάθμια , στήριξαν τις στάσεις τους, τις αποφάσεις τους και τις βιοτικές, οικογενειακές και οικονομικές τους επιλογές.

Η εύλογη εμπιστοσύνη του πολίτη – μεταταγμένου εκπαιδευτικού στις ήδη ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και η προσδοκία του, ότι με βάση αυτές τις ρυθμίσεις θα κάνει τις επιλογές του, θεμελιώνεται από την αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η οποία με την σειρά της απορρέει από την συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου.

Επιπλέον το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την σύσταση επιτροπής από μελή της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ για την διατύπωση προτάσεων εντός δυο εβδομάδων. Τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς της Π.Ε. που προήρθαν από μετάταξη ποιος τους εκπροσωπεί; Η απάντηση είναι «κανένας». Κάποιοι θα συνεδριάσουν κάνοντας προτάσεις για εμάς χωρίς εμάς. Πρώτη φορά συνδικαλιστική ομοσπονδία (ΔΟΕ) στρέφεται κατάφορα κατά μελών της με τέτοιο άδικο και μεροληπτικό τρόπο έχοντας σαν όχημα των επιχειρημάτων της την αδιαφάνεια στη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων. Η πρόταση της είναι πολύ απλά : «να φύγουν αυτοί για να έρθουν οι δικοί μας». Σημειώνουμε ότι επί δυο χρόνια είμαστε μελή της ομοσπονδίας πληρώνοντας από την πρώτη μέρα μετάταξης μας τις εισφορές μας και παίρνουμε μέρος σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, αλλά παρόλα αυτά, ως ξένο σώμα, σύμφωνα με ανακοινώσεις της ΔΟΕ, προτάσσει στις νέες οργανικές θέσεις, την τοποθέτηση των ήδη έως τότε υπηρετούντων στην πρωτοβάθμια, λες και αυτοί ζουν σε κάποιο διαφορετικό κράτος με άλλη νομοθεσία και κανόνες.

Απαιτούμε άμεση σύσταση οργανικών θέσεων για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. που προήρθαν από μετάταξη με το νόμο των υποχρεωτικών μετατάξεων, όπως η πολιτεία δεσμεύτηκε απέναντι μας και όπως αυτό δρομολογήθηκε με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του Νοέμβριου 2014 και την συμπληρωματική του Φεβρουαρίου του 2015.

Παραθέτουμε ότι στις 27-1-2014 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σταθάς ( Βοιωτία) κατέθεσε στο ελληνικό κοινοβούλιο ερώτηση προς τον τότε υπουργό Παιδείας με θέμα : «Καθυστέρηση στη σύσταση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΠΕ) που μετατάχθηκαν από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ) κατά το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014». Ο ίδιος βουλευτής επανήλθε με την ίδια ακριβώς ερώτηση προς τον τότε υπουργό Παιδείας στις 23-6-2014 .

Οι προτάσεις μας για λύση του θέματος που έχει δημιουργηθεί είναι οι παρακάτω και δεν στρεφονται προς καμία ομάδα συναδέλφων:

 1. Όσο αφορά την διαφάνεια, πλήρης έλεγχος των στοιχείων που έχει δηλώσει κάθε εκπαιδευτικός Π.Ε. στην αίτηση μετάταξης του, με δημοσίευση των μορίων μετάταξης του από τις υπηρεσίες του υπουργείου, και δυσμενείς συνέπειες για εκείνους που έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία στην αίτηση τους. (Υπάρχει στην υπηρεσία πλήρης προσωπικός φάκελος για όλους τους συναδέλφους ).
 2. Αύξηση των ωρών διδασκαλίας για τα μαθήματα των ειδικοτήτων που εντοπίζεται το πρόβλημα .
 3. Ανάθεση ωρών σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων στα πλαίσια προγραμμάτων (π.χ. ευέλικτη ζώνη, περιβαλλοντική εκπαίδευση, προγράμματα αγωγής υγείας )
 4. Κατάργηση συγχωνεύσεων σχολείων.
 5. Επαναφορά του ωραρίου.
 6. Επέκταση των σχολείων ΕΑΕΠ (σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων).
 7. Εισαγωγή Φ.Α. στην προσχολική αγωγή (έστω και πιλοτικά σε περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από εκπαιδευτικούς Φ.Α.)
 8. Συμπλήρωση ωραρίου σε τμήματα που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του «ανοιχτού σχολείου» το όποιο έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση .
 9. Οι περισσότερες από αυτές τις προτάσεις μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα από το Υπουργείο Παιδείας, αν επιδείξει την αντίστοιχη ευελιξία, και έχουν μηδενικό οικονομικό κόστος με ευεργετικές συνέπειες για όλους .

Η συντονιστική επιτροπή εκπαιδευτικών ειδικοτήτων Π.Ε. από μετάταξη

Μιχάλης Παπαδόπουλος Π.Ε. 11

Αναστασία Τερζή Π.Ε 11

Χρήστος Τσιάτσιος Π.Ε 11

Αικατερίνη Κατσιούρα Π.Ε 08(αναπλ)

Νέλλη Μαγνήσαλη Π.Ε 06(αναπλ)

alfavita.gr

Loading...
 • europalso

  ideascentral