Η καρδιά της καινοτομίας χτυπάει ελληνικά

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/11/2017 - 11:01 | Author: Newsroom

Η χώρα μας κατατάσσεται στη 12η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ σε ποσοστό επιχειρήσεων, ξεπερνώντας ακόμα και τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο

Η Ελλάδα διανύει τον όγδοο χρόνο βαθιάς οικονομικής κρίσης, ωστόσο η καρδιά της νέας γενιάς ερευνητών και επιστημόνων εξακολουθεί να χτυπάει δυνατά. Η χώρα μας κατατάσσεται στη 12η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ σε ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων, ενώ στην κατηγορία αυτή φτάνει το 51% σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και ξεπερνάει τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο 49,1%. Στην αναλυτική του έρευνα για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις που έχει ήδη καταγράψει την περίοδο 2012-14 και συνεχίζεται ώς το 2016 το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης καταγράφει και τις ελληνικές περιφέρειες που είναι πρώτες σε καινοτόμες επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων καταγράφεται στην Περιφέρεια Κρήτης (58,4%) και ακολουθούν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (53,7%), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (52,2%) και η Περιφέρεια Πελοποννήσου (51,9%).
Η συγκεκριμένη έρευνα γίνεται σε δείγμα 6.000 επιχειρήσεων και αποτελεί το ελληνικό σκέλος της επίσημης στατιστικής έρευνας Community Innovation Survey της ΕΕ, η οποία διεξάγεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η σημασία της έρευνας, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, είναι μεγάλη καθώς καταγράφει τη δυναμική των επιχειρήσεων της χώρας, τις συναφείς με την καινοτομία παραμέτρους, τις ανάγκες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν σε έναν κρίσιμο για την ανταγωνιστικότητά τους τομέα.

ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η χώρα μας έχει να παρουσιάσει νέα προϊόντα στην αγορά σε ποσοστό 78,5%, ενώ μέχρι το τέλος του 2014 έχει καταγραφεί η δραστηριοποίηση 13.843 επιχειρήσεων. Οπως δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας, το ποσοστό καινοτομίας αυξάνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος της επιχείρησης. Από το 49,7% στις επιχειρήσεις με 10-49 εργαζόμενους ανέρχεται σε 55,2% στις επιχειρήσεις με 50-249 εργαζόμενους και φθάνει το 86,4% στις επιχειρήσεις με 250 και πλέον εργαζόμενους.
Αναλυτικά, όπως προκύπτει από την έρευνα, την περίοδο 2012-2014 σημειώνεται αύξηση στην κατηγορία «καινοτομία προϊόντος» σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα οι επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων υπερβαίνουν για πρώτη φορά τον αντίστοιχο κοινοτικό μέσο όρο στον συγκεκριμένο τύπο καινοτομίας (38,7% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έναντι 36,8% στην ΕΕ).

Τα υψηλότερα ποσοστά καινοτόμων επιχειρήσεων εξακολουθούν να καταγράφονται στην κατηγορία «οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ», αφού 40,7% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είχαν προχωρήσει σε τέτοιου είδους καινοτομία. Η συγκεκριμένη επίδοση φέρνει τη χώρα μας στην 8η θέση για την περίοδο 2012-2014, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο των 28 χωρών-μελών της ΕΕ (35,9%).
Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας καταγράφονται σημαντικές παράμετροι σχετικές με την καινοτομία όπως οι δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες, που το 2014 ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ, οι συνεργασίες για καινοτομικές δραστηριότητες, οι οποίες την περίοδο 2012-2014 αφορούσαν το 40% των επιχειρήσεων που καταγράφουν καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και η σχετική αδειοδότηση, όπου φαίνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν, κατά κύριο λόγο, την κατοχύρωση εμπορικού σήματος ως μέσο προστασίας των διανοητικών τους δικαιωμάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποστέλλονται στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), σύμφωνα με Τα Νέα.

 

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral