• Η ΔΟΕ για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης των μελών σχολικών επιτροπών

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Δεκέμβριος 19, 2015 17:28 μμ

  Mε την περίπτωση θ, της παραγράφου 1, του άρθρου 1, του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/τεύχος Α΄/31-12-2003) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του Ν.

  4281/2014, διευρύνθηκαν από 1/1/2015 οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης με αποτέλεσμα να γεννάται ζήτημα για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμμετέχουν στις σχολικές επιτροπές των Ο.Τ.Α., να υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 229 του Ν. 4281/2014, οι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά το Ν. 3213/2003, εκτός από την ετήσια δήλωση, υποβάλουν, στην ίδια προθεσμία, δήλωση οικονομικών συμφερόντων των ιδίων και των συζύγων τους.

  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ορίζονται να συμμετέχουν στις σχολικές επιτροπές και διευκολύνουν με κόπο και χρόνο πέραν των καθηκόντων τους το έργο των Ο.Τ.Α. δεν διαχειρίζονται χρήματα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης αυτών και των οικογενειών τους εξαιτίας της συμμετοχής τους σε αυτές τις επιτροπές. Εννοείται, δε, ότι σε κάθε περίπτωση ευθύνης οικονομικής διαχείρισης η δήλωση περιουσιακής κατάστασης είναι αυτονόητη.
  Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά την παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ή τουλάχιστον ερμηνευτική εγκύκλιος, με την οποία να απαλλάσσονται ρητώς και με απόλυτη σαφήνεια οι εκπαιδευτικοί μέλη των σχολικών επιτροπών από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των ίδιων και των οικογενειών τους. Πρόκειται για στοιχεία που και προσωπικά δεδομένα αποτελούν και που στην προκειμένη περίπτωση επιβαρύνουν με άσκοπη ταλαιπωρία, για μια ακόμη φορά, τους εκπαιδευτικούς.

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ (ΑΡΘΡΟ)

  Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site ! • greekteachers.gr