Η ΔΙΣ απέστειλε στα μέλη της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος τα κείμενα της Μεγάλης Συνόδου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/02/2016 - 12:23 | Author: Newsroom

«Ἀποστολή Ἐκθέσεως Πεπραγμένων καί τῶν Κειμένων – Ἀποφάσεων ἐν ὄψει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου»
Αριθμ. Πρωτ. 541
Αριθμ. Διεκπ. 238
Αθήνα 4ῃ Φεβρουαρίου 2016
Ἐκ Συνοδικῶν Ἀποφάσεων, ληφθεισῶν ἐν ταῖς Συνεδρίαις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 3ης καί 4ης μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., ἀποστέλλομεν ὑμῖν συνημμένως:

Α΄) 1.

Τήν ἀπό 2ας μηνός Φεβρουαρίου ἐ.ἔ. Ἔκθεσιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Γερμανοῦ, Ἐκπροσώπου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερω-νύμου εἰς τήν Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία ἔλαβε χώραν εἰς Γενεύην ἀπό 22ας ἕως 28ης Ἰανουαρίου 2016,
2. Τάς Ἀποφάσεις τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
3. τόν Κανονισμόν ὀργανώσεως καί λειτουργίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,
4. τό ἐκδοθέν Ἀνακοινωθέν τῆς Συνάξεως

Β΄) Τά κείμενα – ἀποφάσεις τῶν διαλαμβανομένων εἰς τήν Ἡμερησίαν Διάταξιν τῆς μελλούσης ἵνα συνέλθῃ Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, συμφώνως τῇ Ἀποφάσει τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἤτοι:
1. Περί τοῦ αὐτονόμου καί τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως αὐτοῦ
2. Περί τῶν σχέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον
3. Περί ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ
4. Περί τῆς σπουδαιότητος τῆς Νηστείας καί τῆς τηρήσεως αὐτῆς σήμερον
5. Τό κείμενον περί τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου καί τά κωλύματα αὐτοῦ
6. Τό κείμενον περί τῆς ὀρθοδόξου διασπορᾶς
πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί ἵνα μελετηθῶσι ὑφ’ ὑμῶν ἐν ὄψει τῆς ἐκτάκτου συγκλήσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τοῦ προσεχοῦς μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., μέ θέμα: «Περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου».
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης
Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral