• Η δημιουργική γραφή στο μάθημα των Γαλλικών 12/2

    ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/02/2016 - 13:28 | Author: Newsroom

    Σ ΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΕΛΛΑΔΑ ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE LANGUE &

    DE LITT É RATURE FRAN Ç AISES DIPLÔMÉS DES UNIVERSITÉS – GR È CE Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής και της Επιτροπής της Δυτικής Ευρώπης Membre de la FIPF et de la CEO Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, Ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου (A.P.L.F.

    Loading...