Η ασάφεια, η αοριστολογία και τα «λάθη» της θεματοδοσίας.

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/05/2015 - 12:00 | Author: Newsroom

του Νίκου Πολυμενάκου

Όταν η Έκθεση… εκθέτει.

Η ασάφεια, η αοριστολογία και τα «λάθη» της θεματοδοσίας.

Δε γνωρίζω με ποια κριτήρια επιλέγονται ή διορίζονται οι ομάδες- επιτροπές θεματοδοσίας των πανελλαδικών εξετάσεων, ποια είναι η σχέση των μελών αυτών των επιτροπών με το Δημόσιο Σχολείο και τη Δημόσια Εκπαίδευση.

Από μία όμως προσεχτική ματιά στα θέματα των εξετάσεων της Νεοελληνικής Γλώσσας, τόσο για τα ΓΕΛ, όσο και για τα ΕΠΑΛ, εγείρονται ερωτήματα, αναφορικά με την ακρίβεια και τη σαφήνεια της διατύπωσης των θεμάτων, αλλά και την ουσία και το περιεχόμενό τους.

– Στο εξεταζόμενο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας των ΓΕΛ, στο θέμα Β2.α , ο θεματοδότης γράφει «Να βρείτε τους τρόπους ανάπτυξης της έβδομης παραγράφου του κειμένου».

Ο συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων τρόπων, που συνήθως χρησιμοποιούμε στην ανάπτυξη μιας παραγράφου, αποτελεί το Συνδυασμό μεθόδων, όπου ο μαθητής στη συνέχεια επισημαίνει ποιες μέθοδοι (τρόποι) συνδυάζονται.

Αν ο θεματοδότης χρησιμοποίησε τον πληθυντικό (τρόπους), αντί για τον ενικό (τρόπο), για να «διευκολύνει» τους μαθητές, γιατί στον ίδιο τύπο θέματος στο εξεταζόμενο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας των ΕΠΑΛ ζητάει «Να βρείτε τον τρόπο ανάπτυξης…», όταν και εδώ πρόκειται για Συνδυασμό μεθόδων, και άρα πρόκειται για τρόπους και όχι για τρόπο (σύμφωνα με το θεματοδότη) ;

-Στις απαντήσεις, που δίνουν τα μεγάλα οργανωμένα φροντιστήρια, μέσω του διαδικτύου, για το συγκεκριμένο θέμα, οι απόψεις-θέσεις τους είναι διαφορετικές. Άλλα δίνουν ως τρόπο ανάπτυξης της παραγράφου το Συνδυασμό μεθόδων, με Αίτια/Αποτελέσματα και Διαίρεση, άλλα δίνουν το Συνδυασμό μεθόδων , με Αίτια/Αποτελέσματα και Παραδείγματα, άλλα αναφέρουν ως τρόπο ανάπτυξης τα Αίτια/Αποτελέσματα, άλλα θεωρούν πως η παράγραφος αναπτύσσεται με Διαίρεση. Διαφορετικές επίσης είναι οι απαντήσεις πολλών φροντιστηρίων που δίνονται και ως προς τον τρόπο ανάπτυξης της παραγράφου στο αντίστοιχο θέμα των ΕΠΑΛ, αναφέροντας ως απάντηση το Συνδυασμό μεθόδων, τα Παραδείγματα κ.λ.π.

Αν, λοιπόν, έμπειροι εκπαιδευτικοί, φιλόλογοι και φροντιστές δεν έχουν καθαρή και βέβαιη θέση, γιατί ο θεματοδότης δε διακρίνει-αντιλαμβάνεται το δυσερμήνευτο και απαιτούμε απαντήσεις και γνώσεις από τους μαθητές, που υπερβαίνουν τα όρια των δυνατοτήτων τους;

-Στο πρώτο ζητούμενο του θέματος Γ, στο εξεταζόμενο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας των ΕΠΑΛ, ο θεματοδότης ζητάει από τους μαθητές « Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με τα οφέλη του τουρισμού». Η αοριστολογία στο μεγαλείο της… Επειδή τα οφέλη που απορρέουν από τον τουρισμό είναι πολυάριθμα και ποικίλα, επειδή σχετίζονται με δεκάδες και διαφορετικούς τομείς, επειδή αφορούν το άτομο, την κοινωνία, τη χώρα, το έθνος, επειδή ο τουρισμός σχετίζεται με τις χώρες «πομπούς» και χώρες «δέκτες» εκδρομέων και τουριστών, επειδή υπάρχουν δεκάδες μορφές και διακρίσεις τουρισμού, πού κατά το θεματοδότη θα πρέπει να προσδιοριστούν τα οφέλη και λαμβάνοντας υπόψη του τι από τα προαναφερθέντα ο μαθητής, για να μπορέσει, και σε ποιο βαθμό, να συμπυκνώσει τις σκέψεις του, στις 150-200 λέξεις όπου έχει περιθώριο;

– Στο εξεταζόμενο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας των ΕΠΑΛ, το θέμα Γ, γραφή άρθρου σχετικά με τον τουρισμό, οδηγεί σε ευνοϊκή αντιμετώπιση τους υποψηφίους του Τομέα Οικονομίας Διοίκησης- Ειδικότητας Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, έναντι των υποψηφίων των υπολοίπων Τομέων-Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ, αφού το συγκεκριμένο θέμα αναλύεται διεξοδικά στα μαθήματα-βιβλία της συγκεκριμένης Ειδικότητας. Ως εκ τούτου «προσβάλλεται» η ισότιμη αντιμετώπιση των υποψηφίων, όταν μάλιστα στο μηχανογραφικό δελτίο επιλογής των σχολών υπάρχουν αρκετές κοινές σχολές, από όλους τους Τομείς και Ειδικότητες των ΕΠΑΛ.

Εννοούνται ως αυτονόητα και λεπτομέρειες, θα μπορούσε να ήταν η τοποθέτηση κάποιων, στα ανωτέρω ερωτήματα και ζητήματα.

Ο μαθητής όμως αξιολογείται από το βαθμολογητή με βάση όχι αυτά που εννοεί, αλλά με βάση εκείνα που γραπτώς διατυπώνει στο τετράδιό του…

Σε λεπτομέρειες και για ελάχιστα μόρια, επίσης, ένας μαθητής, πολλές φορές, επιτυγχάνει τη σχολή προτίμησής του, κερδίζει ή όχι την εισαγωγή του στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα…

Νίκος Πολυμενάκος

alfavita.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral