Η απόφαση για την εισαγωγή στις ΑΕΝ 2015 – 2016

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/06/2015 - 12:14 | Author: Newsroom

Η απόφαση για την εισαγωγή στις ΑΕΝ για το 2015 – 2016

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ ο νέος Κανονισμός Εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το εκπαιδευτικό έτος 2015−2016 όπου προβλέπει τον αριθμό εισακτέων που καθορίζεται σε 701 σπουδαστές

Ο αριθμός των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 κατανέμεται σε 456 Πλοιάρχους και 245 Μηχανικούς

Με απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί από τον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού θα καθοριστεί ο αριθμός των εισαγομένων σπουδαστών/σπουδαστριών ανά Σχολή των Α.Ε.Ν., καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών και υγειονομικών εξετάσεων.

Τα προσόντα υποψηφίων που καθορίζει η απόφαση

Κάθε υποψήφιος/-α πρέπει να συγκεντρώνει σύφωνα με το dikaiologitika.gr τα πιο κάτω προσόντα:

1. Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 2.1 του παρόντος κανονισμού.

2. Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.

3. Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως (γεννηθέντες από 01.01.1988 και μεταγενέστερα).

4. Να είναι κατά γνωμοδότηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός/-ή σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.

5. Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του/της δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral