Η απάντηση του Υπ Παιδείας για τη διευκόλυνση των φοιτητών στην περάτωση των σπουδών τους

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/12/2014 - 19:27 | Author: Newsroom

Η απάντηση του υπουργού Α. Λοβέρδου για τη διευκόλυνση φοιτητών στην περάτωση των σπουδών τους, διαβίβασε στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας, ύστερα από ερώτηση του Βουλευτή της ΝΔ Γ.

Βλάχου.

Η απάντηση έχει ως εξής:

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 4595/14-11-2014 την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Βλάχος με θέμα «Διευκόλυνση φοιτητών στην περάτωση των σπουδών τους» και κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια Υπηρεσία, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 33 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’) «Οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα δυσλεξία, σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος ».

Σύμφωνα με την παράγραφο 17 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 « Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2013 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.»

Τέλος, με την παράγραφο 9 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Β’) σχετικά με τις Εξεταστικές περιόδους Φεβρουάριου και Ιουνίου 2014 ορίστηκε : «Οι φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουάριου και Ιουνίου 2014 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν από προηγούμενα εξάμηνα, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.»

Η ερώτηση έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ – Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Διευκόλυνση φοιτητών στην περάτωση των σπουδών τους»

Με δεδομένη την υφιστάμενη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, είναι απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα για εκείνους τους φοιτητές οι οποίοι έχουν συμπληρώσει κανονική φοίτηση, όπως αυτή προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου να διευκολυνθούν στην περάτωση των σπουδών τους και κατά συνέπεια στην απόκτηση του πτυχίου τους.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση, με την οποία να δίνεται η δυνατότητα στους εν λόγω φοιτητές, να εξετάζονται την περίοδο του Φεβρουαρίου ή του Ιουνίου σε μαθήματα που οφείλουν, ανεξαρτήτως αν αυτά διδάσκονται στο εαρινό ή στο χειμερινό εξάμηνο.

Υπενθυμίζεται ότι για τους παραπάνω λόγους τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά έτη, είχε δοθεί το δικαίωμα αυτό, στους επί πτυχίω φοιτητές. Κατόπιν τούτων…

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου, η κατάθεση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης με την οποία να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές, οι οποίοι οφείλουν πολύ μικρό αριθμό μαθημάτων, να εξετάζονται στο σύνολο των μαθημάτων που οφείλουν σε όλες τις εξεταστικές περιόδους, προκειμένου να επισπευθεί η αποφοίτησή τους;

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral