ΓΡΑΠΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/09/2016 - 16:43 | Author: Newsroom

ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΠΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΠΟΥΛΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ και ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΥ

από 01-01-2015 έως 31-08-2016

 1. 1. Στις 21-01-2015 με την με αρ. πρωτ. 540αίτησή μου ζήτησα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΠΥΣΔΕ για το έτος 2014. (Έγινε δεκτό το αίτημά μου, με απάντηση του Δ/ντή να τα φωτοτυπήσω με δικά μου έξοδα, όπως και έπραξα).
 2. 2. Στις 21-01-2015 με την με αρ. πρωτ. 541 αίτησή μου έφερα προς συζήτηση στο ΠΥΣΔΕ επτά θέματα σχετικά με τις διαδικασίες και τη λειτουργία του συμβουλίου. (Στην πλειοψηφία τους έγιναν δεκτά).
 3. 3. Στις 25-02-2015 με την με αρ. πρωτ. 2055 αίτησή μου ζήτησα να μου χορηγηθούν οι αποφάσεις των εκπρόθεσμων μετεγγραφών δύο μαθητών στο εσπερινό ΕΠΑΛ, ώστε να αποσαφηνιστούν κάποια στοιχεία που απέστειλε η σχολική μονάδα και είχαν ως αποτέλεσμα την ανάκληση απόφασης του συμβουλίου, που αφορούσε τη συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικού. (Μου χορηγήθηκε η απόφαση στην οποία αναφέρεται ότι εγκρίθηκαν οι μετεγγραφές σύμφωνα με το ΠΔ. 104/79).
 4. 4. Στις 25-02-2015 με την με αρ. πρωτ. 2053 αίτησή μου ζήτησα να επανεξεταστεί από το συμβούλιο το θέμα της ανάκλησης διάθεσης εκπαιδευτικού στην Α/βάθμια Εκπαίδευση (Συζητήθηκε).
 5. 5. Στις 25-02-2015 με την με αρ. πρωτ. 2056 αίτησή μου ζήτησα να μου χορηγηθεί απόφαση της Α/θμιας Εκπαίδευσης για ανάκληση εκπαιδευτικού, που διατέθηκε σ’ αυτή (δεν υπήρχε τέτοια απόφαση).
 6. 6. Στις 25-02-2015 με την με αρ. πρωτ. 2054 αίτησή μου ζήτησα από τη Δ/νση να ενημερωθούν οι συνάδελφοι που επιθυμούν να χαρακτηριστούν ως ειδική κατηγορία (Ικανοποιήθηκε το αίτημα).
 7. 7. Στις 26-02-2015 με την με αρ. πρωτ. 2096 αίτησή μου ζήτησα να υποβληθεί από το συμβούλιο ερώτημα προς το Υπουργείο Παιδείας, για το εάν επιτρέπεται η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης, των δηλώσεων προτίμησης σχολείων για οριστική ή προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών. (Η απάντηση του Υπουργείου ανέφερε ότι δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, όχι όμως ότι απαγορεύεται).
 8. 8. Στις 24-03-2015 με την με αρ. πρωτ. 3523 αίτησή μου ζήτησα να συζητηθεί το θέμα της ανάκλησης απόφασης συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικού (Συζητήθηκε).
 9. 9. Στις 24-03-2015 με την με αρ. πρωτ. 3524 αίτησή μου ζήτησα να γίνει ανάκληση της τοποθέτησης εκπαιδευτικού σε σχολική μονάδα ενώ υπηρετούσε στη Δ/νση. (Απορρίφθηκε 4:1 μειοψηφούντος εμού του ιδίου).
 10. 10. Στις 24-03-2015 με την με αρ. πρωτ. 3525 αίτησή μου ζήτησα να συζητηθεί το θέμα της μετακίνησης εκπαιδευτικού, κατά την οποία δεν είχαν ενημερωθεί οι αιρετοί (Συζητήθηκε και απαντήθηκε ότι έγινε με απόφαση του Δ/ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης).
 11. 11. Στις 24-03-2015 με την με αρ. πρωτ. 3526 αίτησή μου ζήτησα να υποβληθεί ερώτημα προς την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Δ/νσης, των δηλώσεων προτίμησης σχολείων των εκπαιδευτικών.(Το συμβούλιο αρνήθηκε διότι είχε υποβληθεί προς το Υπουργείο Παιδείας).
 12. 12. Στις 22-04-2015 με την με αρ. πρωτ. 4615 αίτηση και των δύο αιρετών ζητήθηκε να συζητηθούν δύο θέματα: α) υποβολή ερωτήματος προς την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων για δηλώσεις προτίμησης σχολείων (το συμβούλιο αρνήθηκε) και β) μετακίνηση εκπαιδευτικού λόγω εκπρόθεσμων μετεγγραφών (Απάντηση: πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το ΠΔ 104/1979).
 13. 13. Στις 03-06-2015 με την με αρ. πρωτ. 6427 αίτησή μου ζήτησα να γίνει διόρθωση της 6ης πράξης του συμβουλίου (υλοποιήθηκε η διόρθωση).
 14. 14. Στις 24-06-2015 με την με αρ. πρωτ. 7541 αίτησή μου ζήτησα να εξεταστεί το θέμα των ομάδων σχολείων. (Το συμβούλιο αρνήθηκε κατά πλειοψηφία και παρέπεμψε το θέμα για την αρχή της σχολικής χρονιάς σύμφωνα με το ΠΔ 100/97).
 15. 15. Στις 25-06-2015 με την με αρ. πρωτ. 7580 αίτησή μου προς το Δ/ντή της ΔΙΔΕ, ζήτησα να μου χορηγηθούν ηλεκτρονικά αντίγραφα των πινάκων που αποστέλλουν οι σχολικές μονάδες για κενά και πλεονάσματα (Ικανοποιήθηκε το αίτημα).
 16. 16. Στις 30-06-2015 με την με αρ. πρωτ. 7861 αίτησή μου προς το Δ/ντή της ΔΙΔΕ, ζήτησα, αφού γίνει έλεγχος, να μου χορηγηθεί βεβαίωση για την ακρίβεια των στοιχείων που απέστειλε προς το ΠΥΣΔΕ το ΓΕΛ Λιτοχώρου και αφορούσαν τα κενά της σχολικής μονάδας, ώστε να αποσαφηνιστούν κάποια στοιχεία που απέστειλε το ΓΕΛ (Μου κοινοποιήθηκε η απάντηση του Δ/ντή του ΓΕΛ, η οποία ήταν ανεπαρκής και γι’ αυτό καταψήφισα το οργανικό κενό ειδικότητας ΠΕ09, που δόθηκε σ’ αυτό).
 17. 17. Στις 30-06-2015 με την με αρ. πρωτ. 7862 αίτησή μου προς το Δ/ντή της ΔΙΔΕ, ζήτησα, αφού γίνει έλεγχος, να μου χορηγηθεί βεβαίωση για τον αριθμό των μαθητών που δηλώθηκαν στο τμήμα ψυκτικών της Γ΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ, ώστε να αποσαφηνιστούν τα στοιχεία που απέστειλε το 1ο ΕΠΑΛ (Μου κοινοποιήθηκε η απάντηση του Δ/ντή του ΕΠΑΛ, η οποία ήταν ανεπαρκής).
 18. 18. Στις 15-07-2015 με την με αρ. πρωτ. 8618 αίτησή μου προς το Δ/ντή της ΔΙΔΕ, υπέβαλα δύο αιτήματα: α) να αναρτηθούν οι δηλώσεις προτίμησης σχολείων στην ιστοσελίδα της Δ/νσης, όπως προβλέπει ο νόμος και στις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων Δ/ντων σχολικών μονάδων β) να μου επιτρέψει να μονογράψω και να φωτοτυπήσω τις δηλώσεις προτίμησης, ώστε να διασφαλίσω τα συμφέροντα όλων των συναδέλφων (Ικανοποιήθηκαν και τα δύο αιτήματα).
 19. 19. Στις 23-07-2015 με την με αρ. πρωτ. 8787 αίτησή μου, ζήτησα να συζητηθεί το θέμα του οργανικού κενού ειδικότητας ΠΕ17.04 στο εσπερινό ΕΠΑΛ (Διαγράφηκε ομόφωνα το οργανικό κενό από το συμβούλιο, διότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες εγγραφές μαθητών στο συγκεκριμένο τμήμα.
 20. 20. Στις 03-08-2015 με την με αρ. πρωτ. 8923 αίτησή μου ζήτησα να συζητηθεί το θέμα των λειτουργικών κενών, διότι δεν κλήθηκαν οι συνάδελφοι από την υπηρεσία να υποβάλλουν δηλώσεις προσωρινής τοποθέτησης, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί τα λειτουργικά κενά, όπως προβλέπεται από το ΠΔ 50/96 και 100/97 (Αποφασίστηκε ότι θα γίνουν δεκτές τροποποιήσεις των αρχικών δηλώσεων των εκπαιδευτικών, μετά την ανακοίνωση των λειτουργικών κενών).
 21. 21. Στις 07-08-2015 με την με αρ. πρωτ. 9020 αίτησή μου, ζήτησα να συζητηθεί το θέμα των οργανικών κενών ειδικότητας ΠΕ10 στο ΓΕΛ Λεπτοκαρυάς, λόγω σχετικής ένστασης από εκπαιδευτικό. (Ορθώς δεν δόθηκε, διότι το κενό ήταν κάτω των 12 ωρών).
 22. 22. Στις 27-08-2015 με την με αρ. πρωτ. 9274 αίτησή μου ζήτησα για δεύτερη φορά να συζητηθεί το θέμα των ομάδων σχολείων, αφού μετά την αίτησή μου στις 24-06-2015 για το ίδιο θέμα, το συμβούλιο παρέπεμψε το θέμα στην αρχή της σχολικής χρονιάς (Έως σήμερα 25-11-2015 δεν έχει συζητηθεί).
 23. 23. Στις 03-09-2015 με την με αρ. πρωτ. 9448 αίτησή μου ζήτησα να συζητηθεί το θέμα της υπεραριθμίας και της ρύθμισής της στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04, διότι δεν εφαρμόσαμε τον Ν. 4186/13 (το πρόβλημα αναδείχθηκε κατόπιν ένστασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04). (Διορθώθηκε η διαδικασία).
 24. 24. Στις 08-09-2015 ζήτησα από το συμβούλιο να χαρακτηρίσουμε τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς (οι οποίοι δεν είναι κατ΄ ανάγκη όλοι οι οργανικά υπεράριθμοι), αφού την προηγούμενη σχολική χρονιά είχαμε εκπαιδευτικούς που πήραν οργανική θέση το καλοκαίρι και στις αρχές Σεπτεμβρίου δεν είχαν ωράριο (λειτουργικά υπεράριθμοι). Στο συγκεκριμένο συμβούλιο μειοψήφησα 4:1 διότι ζήτησα να χαρακτηριστούν λειτουργικά υπεράριθμοι οι εκπαιδευτικοί, που έχουν πλεόνασμα τουλάχιστον 14 ώρες και όχι 12, αφού μπορούν να συνυπολογιστούν και οι ώρες των project.
 25. 25. Στις 18-09-2015 με την με αρ. πρωτ. 10112 αίτησή μου ζήτησα να συζητηθούν 3 θέματα: α) επανεξέταση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο Μουσικό σχολείο (έγινε μια ανάκληση απόσπασης), β) ανακοίνωση τοποθέτησης εκπαιδευτικού στο Γυμνάσιο Λεπτοκαρυάς χωρίς απόφαση του ΠΥΣΔΕ (διορθώθηκε η ανακοίνωση),

γ) αίτημα συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικού στο ΕΕΕΕΚ (ικανοποιήθηκε).

 1. 26. Στις 12-10-2015 με την με αρ. πρωτ. 11201 αίτησή μου προς το Δ/ντή της ΔΙΔΕ, ζήτησα να γίνει έλεγχος για τον αριθμό των μαθητών που γράφτηκαν στο τμήμα ψυκτικών της Γ΄ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ, διότι υπήρχε ένσταση εκπαιδευτικού που σχετίζονταν με αυτόν (Υλοποιήθηκε σχετικός έλεγχος).
 2. 27. Στις 19-10-2015 με την με αρ. πρωτ. 11586 αίτησή μου ζήτησα να συζητηθεί το θέμα της καλύτερης διαχείρισης του προσωπικού που πλεονάζει, ώστε να διατεθεί για γραμματειακή υποστήριξη στις σχολικές μονάδες. (Έγινε η απαραίτητη προεργασία, αλλά το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα λόγω της αναστολής της λειτουργίας του συμβουλίου, εξ αιτίας της ανασυγκρότησής του.
 3. 28. Στις 27-10-2015 με την με αρ. πρωτ. 12060 αίτησή μου, ζήτησα να συζητηθεί το θέμα της ένστασης εκπαιδευτικού, διότι σε προηγούμενα συμβούλια δεν ολοκληρώθηκε (Δυστυχώς ακόμη δεν ολοκληρώθηκε).
 4. 29. Στις 18-11-2015 με την με αρ. πρωτ. 13130 αίτησή μου προς το Δ/ντή της ΔΙΔΕ ζήτησα να προγραμματιστεί συνάντηση των στελεχών διοίκησης των ΕΠΑΛ και ΕΚ με τους αιρετούς του ΠΥΣΔΕ και το ΔΣ της ΕΛΜΕ, που θα έχει ως στόχο την καλύτερη συνεργασία όλων και την ασφαλέστερη εξαγωγή των λειτουργικών κενών (Ο Δ/ντης με διαβεβαίωσε ότι θα υλοποιηθεί άμεσα).

30. Στις 25-11-2015 με την αρ.πρωτ. 13423 αίτησή μου ζήτησα από το Δ/ντή της ΔΙΔΕ να μου χορηγήσει αντίγραφο του πίνακα με τα πλεονάσματα των ωρών του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπ/κών, το οποίο στάλθηκε στην Περιφέρεια με σκοπό να διατεθούν συνάδελφοι στα ΔΙΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου, με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή. Το αίτημα ικανοποιήθηκε.

31. Στις 3-12-2015 με την αρ. πρωτ.10924 αίτηση των αιρετών Μπουλούμη Δ. και Βαρδακώστα Γ. προς το Δ/ντή της Α/θμιας εκπ/σης ζητήθηκε συνάντηση – ακρόαση από το ΠΥΣΠΕ, προκειμένου να ενημερωθούν για τις αδικίες που προκύπτουν κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, εις βάρος των εκπ/κών της Β/θμιας Εκπ/σης σε κοινές ειδικότητες με της Α/θμιας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και συμφωνήθηκε ότι πρέπει να ρυθμιστεί το πρόβλημα κεντρικά.

32. Στις 18-12-2015 με την αρ. πρωτ. αίτησή μου, ζήτησα από το Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης αντίγραφα των ωρολογίων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων, προκειμένου να ασκείται καλύτερος έλεγχος. Μου χορήγησε η Δ/νση ένα μέρος αυτών και για τα υπόλοιπα με παρέπεμψαν στα γραφεία των συμβούλων.

33. Στις 22-01-2016 (πράξη 3η) ζήτησα προφορικά από το Δ/ντή να προκυρηχθεί το κενό των 11 ωρών για διάθεση φιλολόγου στο ΙΣΔΕ, κάτι που υλοποιήθηκε.

34. Στις 24-02-2016 με την αρ. πρωτ. 2406 αίτησή μου ζήτησα να φωτοτυπήσω τα πρακτικά του συμβουλίου για το έτος 2015 και έλαβα την απάντηση ότι μπορώ να το κάνω με δικά μου έξοδα. Έτσι και έπραξα.

35. Στις 06-04-2016 με την αρ. πρωτ. 4592 αίτησή μου ζήτησα να ενημερωθώ για την πορεία της εισήγησης του ΠΥΣΔΕ προς την περιφέρεια, η οποία πάρθηκε κατά πλειοψηφία 3:2 (μειοψηφούντων των δύο αιρετών), για απόσπαση και διάθεση εκπ/κών στο ΕΚΦΕ. Απάντηση: Απορρίφθηκε από τον Περιφερειακό Δ/ντή.

36. Στις 20-04-2016 με την αρ.πρωτ. 5211 αίτησή μου ζήτησα να συζητηθεί το θέμα της μοριοδότησης εκπ/κών που διατέθηκαν με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή για διοικητικό έργο στη Δ/νση και όπου προκύπτουν αδικίες από αυτή, έναντι άλλων εκπ/κών, να γίνουν ανακλήσεις ή τροποποιήσεις τοποθετήσεων. Έτσι υλοποιήθηκε τροποποίηση τοποθέτησης εκπ/κού κατά πλειοψηφία 3:2 (πλειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος του συμβουλίου και οι δύο αιρετοί).

37. Στις 06-07-2016 με την αρ. πρωτ. 7598 αίτησή μου ζήτησα από το Δ/ντή της Β/θμιας εκπ/σης να ασκήσει έλεγχο στα στοιχεία σχολικής μονάδας, σχετικά με τα κενά-πλεονάσματα και να μου χορηγηθεί βεβαίωση. Μου διαβιβάστηκε αιτιολογημένη απάντηση του Δ/ντή της σχολικής μονάδας.

38. Στις 18-07-2016 με την αρ. πρωτ. 7853 αίτησή μου προς το Δ/ντήτης Β/θμιας Εκπ/σης, ζήτησα να υπογράψω τις δηλώσεις προτίμησης σχολείων των οργανικά υπεράριθμων εκπ/κών, ώστε να διασφαλίσω ίση μεταχείριση των συναδέλφων, ως προς την τήρηση των προθεσμιών.

39. Στις 21-07-2016 με την αρ. πρωτ. 7950 αίτησή μου προς το Δ/ντήτης Β/θμιας Εκπ/σης, ζήτησα να υπογράψω τις δηλώσεις προτίμησης σχολείων των εκπ/κών που αιτούνταν οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης, ώστε να διασφαλίσω ίση μεταχείριση των συναδέλφων, ως προς την τήρηση των προθεσμιών.

40. Στις 01-08-2016 με την αρ. πρωτ. 8052 αίτησή μου προς το ΠΥΣΔΕ ζήτησα κατόπιν έγγραφων και προφορικών καταγγελιών συναδέλφων να γίνει ανάκληση οργανικού κενού ειδικότητας ΠΕ 12.05 στο Εσπερινό ΕΠΑΛ, διότι δεν είχε γίνει καμία εγγραφή στη συγκεκριμένη ειδικότητα, δεν υπήρχαν δηλώσεις των μαθητών και επίσης δεν λειτούργησε ξανά στο παρελθόν η ειδικότητα αυτή. Μειοψήφησα 4:1.

41. Στις 11-08-2016 με την αρ. πρωτ. 8196 αίτησή μου προς το Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης ζήτησα να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να προστατέψει τους συναδέλφους από διαρροή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

42. Στις 22-08-2016 με την αρ πρωτ. 8293 αίτησή μου προς το Δ/ντή Β/θμιας Εκπ/σης ζήτησα να υπογράψω τις δηλώσεις προτίμησης σχολείων των εκπ/κών για προσωρινή τοποθέτηση ή απόσπαση, ώστε να διασφαλίσω την ίση μεταχείριση των συναδέλφων, ως προς την τήρηση των προθεσμιών.

43. Στις 22-08-2016 με την αρ. πρωτ. 8294 αίτησή μου προς το ΠΥΣΔΕ ζήτησα να συζητηθεί το θέμα της διαχείρισης των εκπρόθεσμων δηλώσεων προτίμησης σχολείων των εκπ/κών.

44. Στις 22-08-2016 με την αρ. πρωτ. 8295 αίτησή μου προς το ΠΥΣΔΕ ζήτησα την αναγραφή των πράξεων των αποφάσεων του συμβουλίου στις ανακοινώσεις του ΠΥΣΔΕ. Έγινε δεκτή ομόφωνα.

45. Στις 22-08-2016 με την αρ. πρωτ. 8296 αίτησή μου προς το ΠΥΣΔΕ ζήτησα να συζητηθεί το θέμα της τοποθέτησης των αδειούχων εκπαιδευτικών που δεν κατέχουν οργανική θέση, καθώς επίσης και ο τρόπος τοποθέτησης των λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κων, για το αν θα γίνει με μόρια απόσπασης ή μετάθεσης, όπως επίσης και για την τοποθέτηση των ειδικών κατηγοριών και ταυτόχρονα λειτουργικά υπεράριθμων.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα παραπάνω στοιχεία τεκμηριώνουν το έργο μας στο ΠΥΣΔΕ από 01-01-2015 έως σήμερα και όσα έχουν υλοποιηθεί κατόπιν γραπτών αιτημάτων μας, παρ’ όλο που οι αιρετοί της ΑΑΚ απαξιώνουν το συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας μου στο συμβούλιο, διότι όπως αναφέρουν στο ενημερωτικό τους δελτίο (26-08-2016), όσα ζήτησα με τις αιτήσεις μου να συζητηθούν στο συμβούλιο είναι αυτονόητα και προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

Συνάδελφοι,, όλα αυτά τα χρόνια (από 01-01-2013 έως σήμερα), τα μόνα εφόδια που είχα στη διεκδίκηση της διαφάνειας και της βελτίωσης της λειτουργίας του συμβουλίου ήταν η υποβολή των γραπτών αιτημάτων, η καταγραφή των απόψεων των μελών του συμβουλίου στα πρακτικά και η ειλικρινής ενημέρωσή σας.

Με εκτίμηση

ΜΠΟΥΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

αιρετό τακτικό μέλος αιρετό αναπληρ. μέλος

του ΠΥΣΔΕ του ΠΥΣΔΕ

τηλ. 6940044993 τηλ. 6930478469

Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral