Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. – Προϋπηρεσία Εκπαιδευτικών μετά από απουσία με γονική άδεια

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/08/2015 - 15:57 | Author: Newsroom

Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ο χρόνος απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία τους λόγω νομίμως χορηγηθείσας γονικής άδειας των άρθρων 50 και 51 του ν.4075/2012 δεν συνιστά χρόνο πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ.34 του ν.3027/2002 και του άρθρου 3 του ν.3848/2010.

Τα παραπάνω αποτελούν απάντηση στο ερώτημα που απηύθυνε προς το ΝΣΚ το Υπουργείο Παιδείας για το αν ο χρόνος απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία τους λόγω νομίμως χορηγηθείσας γονικής άδειας των άρθρων 50 και 51 του ν.4075/2012 λογίζεται ταυτόχρονα και ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 και του άρθρου 3 του ν.3848/2010, για μοριοδότηση από το ΑΣΕΠ.

Στη γνωμοδότηση παρατίθεται το νομικό πλαίσιο, ενώ πριν την απάντηση προηγείται η ερμηνεία – ανάλυση όπου και αναφέρεται μεταξύ των άλλων στο γ. Με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν.3848/2010 προβλέπεται ότι η πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού λαμβάνεται υπ’ όψιν προκειμένου να προσαυξηθεί η βαθμολογία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τον διορισμό σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 527/2015 για τη συνταγματικότητα της διάταξης).

Στις αναφερόμενες στο άρθρο 52 του ν.4075/2012 περιπτώσεις δεν περιλαμβάνεται η περίπτωση της πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ.34 του ν.3027/2002 και του άρθρου 3 του ν.3848/2010 για μοριοδότηση από το ΑΣΕΠ. Δηλαδή δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής (εκπαιδευτικής ) προϋπηρεσίας, ο χρόνος απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών από την εργασία τους, λόγω νομίμως χορηγηθείσας γονικής άδειας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4075/2012

Από το σύνολο των ανωτέρω προκύπτει ότι ως προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή εκπαιδευτικού για την ένταξή του στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών νοείται η πραγματική παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας με την ιδιότητα του αναπληρωτή εκπαιδευτικού, η οποία και δικαιολογεί, άλλωστε, το διορισμό του σε θέση μονίμου εκπαιδευτικού με τα ποσοστά που οι ως άνω διατάξεις προβλέπουν, με βάση την υπάρχουσα διδακτική εμπειρία του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού (Σχ. Γν. ΝΣΚ 68/2005 και 412/2008).

newsbeast.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral