ΓΛΚ: Μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών – Aναγνώριση προυπηρεσίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/11/2017 - 11:39 | Author: Newsroom

H προϋπηρεσία των  που παραιτήθηκαν και δεν παρέμειναν στον ίδιο φορέα του αρχικού διορισμού τους, δεν λαμβάνεται υπόψη για τη τους εξέλιξη, διότι διορίστηκαν σε θέσεις εκπαιδευτικών οι οποίες δεν σχετίζονται με αυτές του άρθρου 14 του Ν.2190/1994.

Δείτε το έγγραφο

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ.2/66529/ΔΕΠ/25-10-2017 έγγραφο-απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε σχετικό ερώτημα της Υπηρεσίας μας, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.4440/2016 (Φ.Ε.Κ.224 τ.Α΄/2-12-2016) για την αναγνώριση προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν διοριστεί σε θέσεις του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 ως επιλαχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 1995, στη συνέχεια όμως παραιτήθηκαν από τις θέσεις αυτές και διορίσθηκαν με άλλο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ σε θέσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με βάση το προαναφερόμενο έγγραφο, η προϋπηρεσία των ανωτέρω εκπαιδευτικών που παραιτήθηκαν και δεν παρέμειναν στον ίδιο φορέα του αρχικού διορισμού τους, δεν λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική τους εξέλιξη, διότι διορίστηκαν σε θέσεις εκπαιδευτικών οι οποίες δεν σχετίζονται με αυτές του άρθρου 14 του Ν.2190/1994.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

 

Loading...
  • europalso

    ideascentral