Γιατί οι προσλήψεις αναπληρωτών έφεραν υπερωρίες αξίας 320.000 ευρώ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/09/2014 - 18:48 | Author: Newsroom

Χιλιάδες ευρώ για υπερωριακή απασχόληση στο υπουργείο Παιδείας

Οι προσλήψεις αναπληρωτών έφεραν υπερωρίες αξίας 320.000 ευρώ

Η ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την έγκαιρη πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, όπως και η έγκαιρη έκδοση των πράξεων συνταξιοδότησης και τοποθέτησης των εκπαιδευτικών ήταν μερικοί από τους λόγους που οδήγησαν το Υπουργείο Παιδείας στην έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για 1.600 διοικητικούς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς υπαλλήλους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ για το χρονικό διάστημα έως 31 -12-2014 και έως 40 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνονται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης. Για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας θα εκδίδεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του υπερωριακά παρασχεθέντος έργου είναι ο προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η υπερωριακή απασχόληση κρίθηκε απαραίτητη για τους ακόλουθους λόγους:

 • τη συνεχή μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων
 • την κατάργηση των Γραφείων Εκπαίδευσης με την αντίστοιχη μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
 • την ένταξη αρμοδιοτήτων άλλων Υπουργείων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Οικονομικών − Εργασίας)
 • την αύξηση των υπηρεσιακών αναγκών και του όγκου της εργασίας στα πλαίσια της εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής και της διοικητικής μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται στο Υπουργείο μας στους τομείς που αφορούν τις αρμοδιότητές μας
 • την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την έγκαιρη έκδοση των πράξεων συνταξιοδότησης και τοποθέτησης εκπαιδευτικών
 • την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την έγκαιρη πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών
 • την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την έγκαιρη και ομαλή έναρξη του νέου σχολικού έτους
 • την εκπαίδευση των υπαλλήλων και την παρακολούθηση εφαρμογής των ψηφιακών υπογραφών που ήδη εφαρμόζεται σε υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 • τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας πρωτοκόλλου λόγω εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr

Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral