Γιατί είναι παράνομη η επιλεκτική επιβολή ΦΠΑ στα ΚΞΓ και Φροντιστήρια

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/07/2015 - 16:32 | Author: Newsroom

Παράνομη και δυσμενώς επιλεκτική ένταξη των κέντρων ξένων γλωσσών στο καθεστώς ΦΠΑ

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως αυτή ενσωματώθηκε στην Εθνική νομοθεσία είναι σαφές ότι η εξαίρεση από την απαλλαγή για την υποχρέωση επιβολής ΦΠΑ στα κέντρα ξένων γλωσσών είναι παράνομη και αδικαιολόγητη.

Σας παραθέτουμε τα κάτωθι αναμφισβήτητα και αδιαφιλονίκητα στοιχεία.

1. Νόμος 2859/2000,άρθρο 22, περίπτωση ιβ (συνημμένο 1)
2. Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ.αριθ.112/2006 (συνημμένο 2)
3. Νόμος 4093/2012,παράγραφος 03, περιπτώσεις 4,5,12 (στην περ.12 είναι σαφές ότι είμαστε φορείς εκπαίδευσης), 15(υπαγωγή σε Υπ.Παιδείας)16,18 (υπαγωγή σε Υπ.Παιδείας), παράγραφος 04, περιπτώσεις 1β, 2 και 3 : σαφής η αναφορά σε εκπαιδευτικό φορέα, παράγραφος 05, περίπτωση 4 (αρμοδιότητα Υπ.Παιδείας) (συνημμένο 3).

Μια απλή ανάγνωση, χωρίς ιδιαίτερες νομικές γνώσεις αρκεί για να πείσει ότι εξαίρεση από το καθεστώς αλλαγής ΦΠΑ των κέντρων ξένων γλωσσών και των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης είναι παράνομη βάσει της Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας, άδικη, καταχρηστική και κοινωνικά εξοντωτική και απαράδεκτη.

Απαιτούμε άμεση ανάκληση της συγκεκριμένης διάταξης και ζητάμε από όλους τους εμπλεκόμενους να μεριμνήσουν για την άρση της αδικίας και παρανομίας

Για να δείτε το συνημμένο 1 μεταβείτε εδώ
Για να δείτε το συνημμένο 2 μεταβείτε εδώ
Για να δείτε το συνημμένο 3 μεταβείτε εδώ

palso.gr μέσω dikaiologitka.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral