Γιατί διαγράφηκαν 644 αναπληρωτές Οι ειδικότητες με τις περισσότερες διαγραφές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/08/2014 - 00:45 | Author: Newsroom

Ποιες είναι οι ειδικότητες με τις περισσότερες διαγραφές αναπληρωτών

Ξεπέρασαν τις 600 οι φετινές διαγραφές λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης

Διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών του νέου σχολικού έτους 644 εκπαιδευτικοί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.

Οι 641 διαγράφονται γιατί δεν ανέλαβαν υπηρεσία εντός πέντε ημερών ή παραιτήθηκαν πριν την ολοκλήρωση του σχολικού έτους, ενώ τρεις εκπαιδευτικοί διαγράφονται γιατί καταγγέλθηκε η σύμβασή τους για σπουδαίο λόγο.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων ελάχιστοι είναι οι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, όπως έγραψε κατά το παρελθόν το news.gr. Οι δάσκαλοι ανέρχονται σε 51 και οι νηπιαγωγοί σε 37, αριθμοί αρκετά μικροί αν λάβει κανείς υπόψη του τον αριθμό των προσληφθέντων αναπληρωτών.

Στην ειδική αγωγή διαγράφονται 104 άτομα με τα περισσότερα εξ αυτών να είναι φιλόλογοι και νηπιαγωγοί.

Συγκεκριμένα, οι 36 διαγραφέντες εντάσσονται στην ειδικότητα των νηπιαγωγών (ΠΕ60.50) και οι 27 στην ειδικότητα των φιλολόγων. Στις άλλες ειδικότητες ο αριθμό των διαγραφέντων είναι μικρότερος. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής ανέρχονται σε 7 (ΠΕ70.50/ ΠΕ71) ενώ οι μαθηματικοί σε 12.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντοπίζεται ο μεγαλύτερος αριθμό των διαγραφέντων εκπαιδευτικών καθώς διαγράφονται 449 εκπαιδευτικοί.

Ο μεγαλύτερος αριθμός διαγραφέντων εντοπίζεται σε ειδικότητες που προσλαμβάνονται και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 56 φθάνουν οι διαγραφές για τους εκπαιδευτικούς της αγγλικής γλώσσας, στις 52 για τους εκπαιδευτικούς των καλλιτεχνικών, στις 46 για τους καθηγητές της πληροφορικής (ΠΕ19/20) και στις 45 για τους θεατρολόγους.

Πρωτοβάθμια 88
Δευτεροβάθμια 449
Ειδική Αγωγή 104
Λόγω καταγγελίας 3
Ειδικότητα Αριθμός διαγραφέντων
Αγγλικών 56
Καλλιτεχνικών 52
Δάσκαλοι 51
Πληροφορικής 46
Θεατρολόγοι 45
Νηπιαγωγοί 37
Νηπιαγωγοί Ειδικής 36
Φιλόλογοι Ειδικής (ΠΕ02.50) 27
Μουσικοί (ΤΕ16.00) 21

Σημείωση: Σε κάποιες ειδικότητες ο αριθμός όσων διαγράφονται είναι μεγάλος αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και το πλήθος των προσλήψεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαγραφές δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με πλήρες ή μειωμένο ωράριο για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων που λειτουργούν σε Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων, τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτόν να αναλάβουν υπηρεσία, καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που υποχρεούνται να παραιτηθούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral