“Για το σχέδιο λειτουργίας των σχολείων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/12/2017 - 12:43 | Author: Newsroom

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Ε΄ΕΛΜΕ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Δ.Ε

Το σχέδιο Υ.Α του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των σχολείων της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γυμνάσια, λύκεια, ΕΠΑΛ) όχι μόνο διατηρεί αλώβητο το αυταρχικό Π.Δ104/1979, αλλά προωθεί ακόμη πιο αντιδραστικές, αυταρχικές ρυθμίσεις και ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Κατά την προσφιλή και προβλέψιμη πλέον επικοινωνιακή του γραμμή, το Υπουργείο Παιδείας έδωσε μία εβδομάδα περιθώριο για διαδικτυακό διάλογο, προκειμένου να νομιμοποιήσει την Υπουργική απόφαση που ετοιμάζει στα πλαίσια των δεσμεύσεών του προς τους υπερεθνικούς οργανισμούς ΟΟΣΑ,Ε.Ε, ΔΝΤ αλλά και ΣΕΒ, για ένα σχολείο της αγοράς, φθηνό, μικρό, ευέλικτο, με βασικά εργαλεία την αυτονομία και την αξιολόγηση.

Στην Υπουργική Απόφαση κεντρικό ρόλο αποκτά η καθολική ηλεκτρονική εγγραφή όλων των μαθητών, και στα γυμνάσια και στα ΓΕΛ, εκτός από τα ΕΠΑΛ που εφάρμοσε από τη φετινή χρονιά. Προβλέπει πως απαραίτητο στοιχείο για την εγγραφή των μαθητών σε Γυμνάσια- Λύκεια και ΕΠΑΛ είναι η δήλωση ηλεκτρονικής εγγραφής. Οι μαθητές που εγγράφονται μετά την υποχρωτική εκπαίδευση, αν επιλέξουν ΓΕΛ θα πρέπει να δηλώσουν μαθήματα επιλογής “με δυνατότητα επιλογής περισσοτέρων του ενός μαθημάτων κατά σειρά προτίμησης, εφόσον υπάρχει υποχρέωση επιλογής μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τμήματα που ήδη λειτουργούν, λαμβανομένου υπόψη του ελάχιστου και του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τάξη. ” Φυσικά η διάταξη αυτή δεν αναφέρεται μόνο στο σήμερα, αλλά και στο νέο Λυκειο των πολλαπλών ατομικών επιλογών – μαθημάτων που ετοιμάζουν.

 

Έτσι, λοιπόν, ανοίγουν τον δρόμο για μετακινήσεις μαθητών από το μέχρι τώρα σχολείο της γειτονιάς, προκειμένου να μη λειτουργήσουν τμήματα με λιγότερο από τον προβλεπόμενο αριθμό μαθητών αλλά και να μην υποχρεώνονται σε ανάπτυξη τμημάτων σε όποια σχολεία αυξάνεται ο αριθμός πέρα από τους 27 μέχρι τώρα μαθητές. Εξάλλου η με αριθμ. πρωτ. 108279/Δ2/1-7-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 2182) με θέμα «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο» προβλέπει ρητά:”Κατά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 σε Γενικά Λύκεια, στα οποία η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Γενικό Λύκειο δεν είναι δυνατή, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ομάδας Προσανατολισμού μόνο για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου και τη Δ΄ τάξη Εσπερινού, ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτώντων μαθητών, μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης, υπό την προϋπόθεση ότι υπηρετούν στα σχολεία αυτά ειδικότητες εκπαιδευτικών που μπορούν να καλύψουν τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων. ” Από την επόμενη σχολική χρονιά οι ομάδες προσανατολισμού και οι κατευθύνσεις δεν μπορούν να λειτουργούν στα ΓΕΛ με αριθμό μαθητών κάτω από τον ελάχιστο προβλεπόμενο που ορίζει η Υ.Α του κ. Φίλη. Και για του λόγου το αληθές παρακάτω ορίζει: “Στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος ότι δεν κατατάχθηκαν σε κανένα από τα σχολεία προτίμησής τους, απευθύνονται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το/τα σχολείο/α προτίμησης.

 

Ο Διευθυντής/τρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προτείνει την εγγραφή τους σε υπάρχοντα τμήματα. Για τα γυμνάσια, προς το παρόν η β΄ξένη γλώσσα θα είναι κριτήριο κατανομής των μαθητών σε σχολεία, αλλά και η υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των μαθητών, προκειμένου να γεμίσουν όλα τα σχολεία με 27αρια τμήματα. Εξάλλου στην έκθεση του ΟΟΣΑ του 2011, την οποία έχει δεσμευτεί να υλοποιήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δε νοείται Γυμνάσιο με κάτω από 150 μαθητές και Λύκειο με κάτω από 250 μαθητές. Όποιος δε θέλει να μετακινηθεί, ας υπομείνει 28-30 μαθητές στην τάξη. Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την “ελεύθερη επιλογή σχολείου”, αφού οι γονείς αντικειμενικά θα στρέφονται στα σχολεία που μπορούν να προσφέρουν τις επιλογές των μαθητών , ενώ οι μικρές σχολικές μονάδες θα οδηγηθούν σε συγχωνεύσεις και κατάργηση. Τεράστιες απώλειες οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, πλεονάσματα και δραματική μείωση των θέσεων εργασίας για αδιόριστους εκπαιδευτικούς.
Ενώ οι οικογένειες των μαθητών μας στενάζουν από την ανέχεια και την ανεργία, θα πρέπει να επωμισθούν και το βάρος της γραφειοκρατίας, της ηλεκτρονικής εγγραφής, για να πάει το παιδί σχολείο και της ανανέωσης, επίσης, της εγγραφής, και αν μέσα σε δέκα μέρες από την έναρξη των μαθημάτων οι γονείς μαθητών υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες, τότε τα ονόματα στέλνονται στους ΔΙΔΕ, για να ενημερώσουν τους Δήμους και τις κοινωνικές δομές.Όχι μόνο σας δυσκολεύουμε με κάθε τρόπο τη ζωή και σας στερούμε ακόμη και τα στοιχειώδη, αλλά θα σας στέλνουμε και τις ανύπαρκτες δομές κοινωνικής πρόνοιας των Δήμων να αναλάβουν τα παιδιά σας, αφού δε θα έχει ολοκληρώθεί η διαδικασία εγγραφής και επανεγγραφής, ενώ μέχρι τώρα τα παιδιά γράφονταν, επανεγγράφονταν και εντάσσοταν αυτόματα σε τμήματα των σχολείων και οι περισσότεροι γονείς υπέγραφαν τις καρτέλλες των μαθητών στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου. Νέα γραφειοκρατικά βάρη φορτώνονται στα σχολεία, όταν οι δ/ντες και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναλάβουν την ηλεκτρονική εγγραφή μαθητών οι γονείς των οποίων δε θα μπορούν μόνοι τους.

Στην ίδια κατεύθυνση προσπαθεί να κλείσει κάθε χαραμάδα ανάπτυξης τμημάτων, όταν ορίζει πως τα τμήματα θα οριστικοποιύνται εντός Ιουλίου με απόφαση των Δ/ντων εκπαιδευσης για τη γενική Παιδεία, και των Περιφερειακών για τα ΕΠΑΛ. Μετά την οριστικοποίηση όλες οι εγγραφές και μετεγγραφές θα γίνονται στα υπάρχοντα τμήματα, ακόμη και αν υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο αριθμό μαθητών. Διατηρείται στο ακέραιο η πρόβλεψη του Π.Δ.104/1979 για μετακινήσεις μαθητών από το Δ/ντη εκπαίδευσης, αν σε κάποιο σχολείο έχουμε υπέρβαση του μέγιστου αριθμού μαθητών.

ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
Ο ρόλος του συλλόγου διδασκόντων, όχι μόνο δεν ενδυναμώνεται αλλά υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο, και ο μεγάλος αδελφός και το μάτι της διοίκησης παίρνει πιο αποφασιστικό ρόλο. Στα πλαίσια της προώθησης της εισαγωγής της αυτοαξιολόγησης των σχολείων, οι σύλλογοι διδασκόντων οφείλουν να κοινοποιήσουν τον κανονισμό του σχολείου στον Δ/ντη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.. Καταρρέει κάθε επιχείρημμα περί εσωτερικού προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, εφόσον θα πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο και την αξιολόγηση της διοικητικής ιεραρχίας. Επίσης για πρώτη φορά σε περιπτώσεις μαθητών με σοβαρά έκτακτα προβλήματα υγείας (πλην χρόνιων παθήσεων)την ευθύνη για τη δικαιολόγηση των απουσιών με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το χαρακτηρισμό φοίτησης, όταν υπερβαίνουν τις 114 απουσίες, δεν την έχει ως κυρίαρχο όργανο ο Σύλογος διδασκόντων όπως τώρα, άλλα συντάσσεται πρακτικό για κάθε μαθητή και την τελική έγκριση τη δίνει ο Δ/ντης Εκπαίδευσης.

Ακόμη, η Υ.Α. διατηρεί ακέραιο το αυταρχικό τιμωρητικό πλαίσιο των προηγούμενων κυβερνήσεων για την αναπλήρωση χαμένων ωρών μαθημάτων, διάταξη που αναφέρεται ευθέως στις μαθητικές κινητοποιήσεις και όχι μόνο, διότι υπάρχει και η παλιότερη εμπειρία από τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Φυσικά δεν μπαίνουν στον κόπο να απολογηθούν για τις χιλιάδες ώρες μαθημάτων που χάνονται από τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία όταν φτάνουν Χριστούγεννα και ακόμη ψάχνουμε εκπαιδευτικούς. Φυσικά για τον κ. Γαβρόγλου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δεν έχουν κανένα λόγο να κινητοποιούνται οι μαθητές, αφού είναι όλα τα προβλήματα λυμένα, επαναλαμβάνοντας έτσι τα επιχειρήματα όλων των προκατόχων του μνημονιακών και μη υπουργών.

Η ενημέρωση γονέων μέσω sms ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γα τις απουσίες των μαθητών, όσο και αν θέλει να το παρουσιάσει ως μείωση της γραφειοκρατίας, στην πράξη ανοίγει το δρόμο του εφιαλτικού μεγάλου αδελφού στα σχολεία για τους μαθητές.Ενώ τα σχολεία στενάζουν από την υποχρηματοδότηση, το Υπουργείο Παιδείας δεν φείδεται χρημάτων για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για sms.
Τροποποιεί τις ποινές για τους μαθητές κάνοντας πιο εύκολη την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, αφού προβλέπει μέχρι διήμερη αποβολή και μετά αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΝΑ’ ΝΑΙ ΚΟΝΤΡΑ
Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προετοιμάζει την εφαρμογή όλου του αντιδραστικού πλαισίου για το δημόσιο σχολείο και την αλλαγή του DNA του, η πλειοψηφία του Δ.Σ της ΟΛΜΕ (ΔΑΚΕ-ΣΥΝΕΚ- ΠΕΚ) στρώνει το χαλί στο Υπουργείο Παιδείας, για να εφαρμόσει την πολιτική του. Όχι μόνο σύρεται σε ρόλο «γλάστρας» και «κοινωνικού εταίρου» στους επικοινωνιακούς προσχηματικούς διαλόγους του Υπουργείου Παιδείας, όχι μόνο κρατά τον κλάδο στον γύψο και δεν σηκώνει το γάντι της αντιπαράθεσης με το Υπουργείο Παιδείας, αλλά ανοίγει τον δρόμο διάπλατα για την επέλαση. Ενώ το Υπουργείο Παιδείας προετοιμάζει την εφαρμογή της αξιολόγησης και της αυτονομίας –απόκεντρωσης και το εκπαιδευτικό κίνημα έχει δώσει σκληρούς αγώνες για την αποτροπή της εφαρμογής του όλα αυτά τα χρόνια, και την κατάργηση του συνόλου του αντιδραστικού πλαισίου (αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, εξωτερική αξιολόγηση, καθηκοντολόγιο, ν. 3848), ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ(ΔΑΚΕ) δηλώνει πως ο κλάδος είναι υπέρ της «καλής αξιολόγησης» (!!!), αλλά όχι της συμμετοχής γονέων και Δήμου!!!Μόνο αυτό ενοχλεί την πλειοψηφία του Δ.Σ της ΟΛΜΕ, όταν το Υπουργείο με τις Υ.Α επαναφέρει όλο το οπλοστάσιο των εκθέσεων, των τυποποιημένων φορμών και των ηλεκτρονικών εγγραφών που οδηγούν σε επιλογή σχολείου. Μοναδικό επιχείρημα είναι το 8ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ, 20 χρόνια πριν, όταν όλες οι μετέπειτα αποφάσεις του κλάδου, των συνεδρίων και των Γ.Σ Προέδρων έχουν διαμορφώσει αιτήματα ενάντια.

Δέσμιοι φυσικά των πολιτικών κομμάτων τους και της εθνικής των μνημονίων που έχουν διαμορφώσει, που διαγκωνίζονται για το ποιος θα εφαρμόσει πιο αποτελεσματικά συτή την πολιτική, με χαρακτηριστικές τις δηλώσεις τόσο του αρχηγού της Ν.Δ όσο και του ΠΑΣΟΚ για την ακόμη πιο σκληρή εφαρμογή των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων, που όλοι μαζί έχουν ψηφίσει με το 3ο μνημόνιο 2015 σε αγαστή συνεργασία με ΟΟΣΑ,Ε.Ε, και εργοδοσία. Οι συνδικαλιστικές τους παρατάξεις στο Δ.Σ της ΟΛΜΕ αλλά και στις ΕΛΜΕ, έχουν αναλάβει τον βρώμικο ρόλο της αδρανοποίησης και παράλυσης του εκπαιδευτικού κινήματος με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών ,το μέλλον της δουλειάς μας, αλλά και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας.

Ξέρουν όλοι τους καλά πως η αγανάκτηση και η οργή του κόσμου της δουλειάς και της εκπαίδευσης είναι μεγάλη, έστω και αν δεν εκφράζεται με μαζικές κινητοποιήσεις όπως την προηγούμενη περίοδο. Θέλουν να πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα σε συνδυασμό με τον αντιαπεργακό νόμο, για να καταστείλουν κάθε δυνατότητα ανατροπής.

Θα τους το επιτρέψουμε;

Loading...
  • europalso

    ideascentral