Για ποιους αναπληρωτές η επιμόρφωση είναι υποχρεωτική

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/12/2014 - 12:52 | Author: Newsroom

Επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 35 ωρών θα παρακολουθήσουν ορισμένοι εκ των αναπληρωτών που έχουν προσληφθεί για την Παράλληλη Στήριξη. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς που έχουν προσληφθεί από τους πίνακες της Γενικής Αγωγής και προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής.

Η Επιμόρφωση Α’ και Β’ φάσης θα πραγματοποιηθεί στα ΠΕΚ και στα εξακτινωμένα τμήματά τους και θα είναι διάρκειας τριάντα πέντε (35) διδακτικών ωρών. Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε μη εργάσιμες ώρες ή και ημέρες έτσι ώστε οι μαθητές να μη μένουν χωρίς εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της επιμόρφωσης.

Ως εκ τούτου μόνο ΠΕΚ αστικών κέντρων δύναται να διοργανώσουν επιμορφωτικό πρόγραμμα σε εργάσιμες ημέρες και μόνο σε μη εργάσιμες ώρες χωρίς απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα, οι οποίοι θα εργάζονται κανονικά στις σχολικές τους μονάδες.

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-ΑΠ1,2,3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 δεν θα παρακολουθήσουν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2014-2015. Εξαιρούνται εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν την Α’ και Β’ φάση επιμόρφωσης το σχολικό έτος 2013-2014 και δεν έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης λόγω απουσιών, οπότε δύνανται να παρακολουθήσουν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 τις ώρες που υπολείπονται από την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι επιμορφούμενοι θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Π.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του νομού στον οποίο έχουν τοποθετηθεί.

Για το σχολ. έτος 2014-2015 η παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς εάν δεν υπάρχουν απουσίες. Απουσίες επιμορφούμενων εκπαιδευτικών δικαιολογούνται μόνο για αποδεδειγμένους λόγους ασθενείας ή ανωτέρας βίας, κατόπιν προσκόμισης του αντίστοιχου δικαιολογητικού που να το αποδεικνύει.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί που θα ολοκληρώσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα και δεν θα απουσιάσουν για λόγους ασθενείας ή ανωτέρας βίας πάνω από μία ημέρα από την επιμόρφωση θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Περιεχόμενο επιμορφωτικού προγράμματος

Οι θεματικές ενότητες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης (Α) και της δεύτερης (Β) φάσης είναι οι ακόλουθες

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΩΡΕΣ

Α ΦΑΣΗ

Β ΦΑΣΗ

ΘΕ1

1. Ένταξη και ισότιμη εκπαίδευση

2. Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής σε θέματα

Ένταξης

1

1

2

ΘΕ2

1. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ατόμων με αναπηρία.

Ιδιαιτερότητες, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική,

τελική) υποστηρικτικές παρεμβάσεις

2. Νοητική Αναπηρία. Αξιολόγηση και παιδαγωγική

αντιμετώπιση

5

5

ΘΕ3

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Αξιολόγηση και

παιδαγωγική αντιμετώπιση. Μελέτη περίπτωσης

11

11

ΘΕ4

Προβλήματα Συμπεριφοράς και η διαχείρισή τους.

Μελέτη περίπτωσης

4

4

ΘΕ5

Προβλήματα ακοής –Αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική,

τελική) και παιδαγωγική αντιμετώπιση. Μελέτη

περίπτωσης

3

3

ΘΕ6

Προβλήματα όρασης−Αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελική) και παιδαγωγική αντιμετώπιση.

Μελέτη περίπτωσης

3

3

ΘΕ7

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με υπερκινητικότητα. Αξιολόγηση και εκπαιδευτική

αντιμετώπιση. Μελέτη περίπτωσης

7

7

ΣΥΝΟΛΟ

17

18

Σύμφωνα με το ΦΕΚ τα ΠΕΚ είναι τα ακόλουθα

Τα ΠΕΚ της επιμόρφωσης

· 1ο Αθήνας

· 2ο Αθήνας

· 3ο Αθήνας

· Πειραιά

· 1ο Θεσσαλονίκης

· 2ο Θεσσαλονίκης

· Αλεξανδρούπολης

· Ηρακλείου

· Ιωαννίνων

· Καβάλας

· Κοζάνης

· Λαμίας

· Λάρισας

· Μυτιλήνης

· Πάτρας

· Τρίπολης

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral