Για λάθος στην… ανάρτηση αποσύρθηκε το νομοσχέδιο της έρευνας! Νήπια σε… έξωση

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/04/2016 - 19:03 | Author: Newsroom

«Αλαλούμ» για την τύχη του νομοσχεδίου που αφορά την έρευνα το οποίο κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή και αποσύρθηκε σήμερα, Τρίτη, λόγω λάθους(!) και στη συνέχεια επανακατατέθηκε.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας, αποσύρθηκε ύστερα από λάθος το οποίο πηγές του υπουργού Παιδείας αποδίδουν στη γραμματεία του Πρωθυπουργού και κατατέθηκε τελικώς το απόγευμα της Τρίτης.
Το λάθος που έγινε ήταν ότι κατατέθηκε και «ανέβηκε» στην ιστοσελίδα της Βουλής η… εκδοχή του νομοσχεδίου που περιείχε διάταξη η οποία ανέφερε πως όλες οι δαπάνες της διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1996 ως το 2004 μέσω του ειδικού του λογαριασμού (ΕΛΚΕ) ήταν νόμιμες. Η διάταξη αυτή καταγγέλεται από την αντιπολίτευση ως «φωτογραφική» της παλαιότερης δίωξης του κ. Γιώργου Σταθάκη για καταλογισμούς και δικαστικές εκκρεμότητες όσο ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και η οποία έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
Η… παλαιά διάταξη ανέφερε συγκεκριμένα: «Δαπάνες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης διενεργηθείσες μεταξύ των ετών από 1996 έως και 2004 δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης ΚΑ/674/1996 (Β’ 826) για λοιπές (εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, αναπτυξιακές κλπ.) δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, πλην των αμιγώς ερευνητικών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως “ανοίκειες πληρωμές” με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4938.30.6.2005 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 938/10/2/2006 έκθεση, θεωρούνται εφεξής νόμιμες.
Καταλογιστικές πράξεις, καθώς και κάθε ποσό τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που συνδέονται με δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί, έως τη δημοσίευση του παρόντος, δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται».
Η αφαίρεση της διάταξης

Η διάταξη αυτή στην τελική εκδοχή του νομοσχεδίου αφαιρέθηκε. Άλλαξαν δε και συνολικά οι διατυπώσεις που αφορούσαν τους καταλογισμούς του παρελθόντος σε διοικήσεις των ΑΕΙ.
Στην αρχική διάταξη του νομοσχεδίου είχε γραφτεί ότι όλες οι δαπάνες που έχουν κάνει ως σήμερα μέσω των ΕΛΚΕ (ειδικοί λογαριασμοί έρευνας και κοινοτικών κονδυλίων) οι διοικήσεις των ΑΕΙ είναι νόμιμες. Η σύνταξη αυτής της διάταξης άλλαξε. Καλύπτονται πλέον μόνο οι αντίστοιχες δαπάνες που θα γίνουν το μέλλον.
Όπως ορίζεται στο τελικό κείμενο: «Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας αυτών, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ, τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των ΑΕΙ που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 δύνανται να διενεργούν δαπάνες οι οποίες αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, προμήθειες καυσίμων, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού και πληρωμή υπηρεσιών κοινής ωφελείας των οικείων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και ΑΕΙ αντιστοίχως».
Στο ίδιο νομοσχέδιο αναφέρεται ακόμη:
* Η Επιτροπή Ερευνών (έσοδα από προγράμματα κοινοτικά η μη) των ΑΕΙ μπορεί να διαθέτει ετησίως το 50% των αποθεματικών της για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος περιορίζει την «παρουσία» του στη χρηματοδότηση των ΑΕΙ και τα οδηγεί σε αυτοχρηματοδότηση.
* «Ψαλιδίζονται» περισσότερο οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων των ΑΕΙ. Αν το Συμβούλιο ΑΕΙ αδυνατεί να πάρει αποφάσεις ή να ασκήσει τις αρμοδιότητες του, υποκαθίσταται από τη Σύγκλητο.
* Αν ύστερα από 30 μέρες από την υποβολή αιτήματος στα Συμβούλια δεν έχουν απαντήσει, τότε θεωρείται ότι απάντησαν θετικά.
* Τα ΑΕΙ μπορούν να πληρώνουν άτομα εκτός πανεπιστημίου για πρόσθετη απασχόληση ή αμοιβές «ανταποδοτικότητας» μέσω των ειδικών λογαριασμών τους.
* Επιστημονικοί υπεύθυνοι προγραμμάτων στα ΑΕΙ μπορούν εκτός από καθηγητές και λοιπό επιστημονικό ή ερευνητικό προσωπικό ή ακόμη και εξωτερικοί συνεργάτες αρκεί να έχουν διδακτορικό τίτλο.
Νήπια σε… έξωση
Από το ίδιο νομοσχέδιο προκύπτει ότι μείωση του κόστους στην προσχολική εκπαίδευση με συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων και καταργήσεις ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας, προκαλώντας τις αντιδράσεις των νηπιαγωγών της χώρας.
Όπως ορίζεται στη σχετική διάταξη, πλέον από εκεί που χρειαζόταν ένας νηπιαγωγός για κάθε επτά νήπια, τώρα ο αριθμός αυτός διπλασιάζεται και ορίζεται ότι σε κάθε νηπιαγωγό αναλογούν 14 νήπια!

Loading...
  • europalso

    ideascentral