Φορτσάκης: Μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι.-Ορισμός Προέδρου Τμήματος

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/06/2016 - 13:01 | Author: Newsroom

Διευκρινίσεις σχετικά με τον ορισμό Προέδρου μη αυτοδύναμων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ζητάει ο Συντονιστής της ΟΔΕ Μορφωτικών Υποθέσεων ΝΔ, Βουλευτής Επικρατείας, Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης σε ερώτηση που κατέθεσε.

Όπως επισημαίνει ο υπογράφων Βουλευτής, στο άρθρο 39 παρ. 30 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 57 παρ. 2β΄ του Ν. 4386/2016, προβλέπεται ότι σε όσα Τμήματα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας ο Πρόεδρος ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής του Α.Ε.Ι και πρέπει να προέρχεται από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος. Στη ρύθμιση αυτή όμως δεν λαμβάνεται μέριμνα για την περίπτωση που δεν υπάρχει στο μη αυτοδύναμο τμήμα μέλος ΔΕΠ στην βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Για αυτό τον λόγο, ρωτά τον Υπουργό Παιδείας αν θα προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις.

Θέμα: Μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι.- Ορισμός Προέδρου Τμήματος

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν. 2454/1997 «Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης-Λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 παρ.1 του πρόσφατου Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις», Τμήματα των Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού οκτώ Καθηγητών ή υπηρετούντων Λεκτόρων, εκ των οποίων τουλάχιστον οι τέσσερις στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και εγγραφής φοιτητών.

Παράλληλα, στο άρθρο 39 παρ. 30 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 57 παρ. 2β΄ του Ν. 4386/2016, προβλέπεται ότι σε όσα Τμήματα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας ο Πρόεδρος ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής του Α.Ε.Ι και πρέπει να προέρχεται από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου Τμήματος. Στη ρύθμιση αυτή όμως δεν λαμβάνεται μέριμνα για την περίπτωση που δεν υπάρχει στο μη αυτοδύναμο τμήμα μέλος ΔΕΠ στην βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Σημειώνεται ότι η παλαιά εκδοχή του άρθρου 39 παρ.30 του Ν. 4186/2013 προέβλεπε πως σε όσα Τμήματα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας ο Πρόεδρος του Τμήματος ορίζεται με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., χωρίς όμως να υπάρχει πρόβλεψη για την βαθμίδα του. 

Το Υπουργείο Παιδείας επιβάλλεται να διευκρινίσει αυτό το ζήτημα, καθώς απασχολεί μη αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. που το αντιμετωπίζουν.

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στο ακόλουθο ερώτημα:

– Πρόκειται το Υπουργείο Παιδείας να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις για το ποιος ορίζεται Πρόεδρος μη αυτοδύναμου Τμήματος Α.Ε.Ι. όταν στο μη αυτοδύναμο Τμήμα δεν υπάρχει μέλος ΔΕΠ στην βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή

Ο ερωτών Βουλευτής Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral