Φοίτηση στα Ετήσια Προγράμματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης ΑΣΠΑΙΤΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔31/07/2015 - 15:08 | Author: Newsroom

Εγκύκλιος Δ/1933/30-7-2015 (ΑΔΑ:79ΦΤ46Ψ8ΧΙ-1ΥΙ) της ΑΣΠΑΙΤΕ

Η εισαγωγή των φοιτητών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδ.

έτος 2015-2016 θα γίνει με δημόσια ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16-9-2015.

Οι πόλεις που θα λειτουργήσουν Προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και με συγκεκριμένο αριθμό θέσεων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr και στα τηλέφωνα 2102896790, 2102896733, 2102896734 και 2102896745.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΒΟΛΟΥ

Από το Παράρτημα Βόλου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ανακοινώνεται ότι η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με την αριθμ. 26/21-7-2015 Πράξη της Δ.Ε., αποφάσισε η εισαγωγή των φοιτητών στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδημαϊκό. έτος 2015-2016 να γίνει με δημόσια ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16-9-2015 με την πιο κάτω ποσόστωση:

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ
Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών

15%

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

35%

Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης

10%

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Παν/μίου & ΤΕΙ)

40%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ
Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών

15%

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

20%

Απόφοιτοι ΑΣΕΤΕΜ-ΠΑΤΕΣ-ΕΠΠΑΙΚ

25%

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Παν/μίου & ΤΕΙ)

40%

Σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός φοιτητών σε μια κατηγορία, θα συμπληρωθεί από την αμέσως επόμενη κατηγορία.

Στο Βόλο, θα λειτουργήσουν Προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με συγκεκριμένο αριθμό θέσεων όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:

ΕΠΠΑΙΚ – Βόλου
Αριθμός θέσεων:

Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Μόνιμοι Καθηγητές Β/θμιας Εκπαίδευσης

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Παν/μίου & ΤΕΙ)

ΕΠΠΑΙΚ

Σύνολο πόλης Βόλου

27

63

18

72

180

ΠΕΣΥΠ – Βόλου
Αριθμός θέσεων:

Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Απόφοιτοι

ΑΣΕΤΕΜ

ΠΑΤΕΣ

ΕΠΠΑΙΚ

Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Παν/μίου & ΤΕΙ)

ΠΕΣΥΠ

Σύνολο πόλης Βόλου

6

8

10

16

40

Τα μαθήματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν τον Νοέμβριο 2015.

Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες (16.00 – 20.00), τρεις ή τέσσερις ημέρες την εβδομάδα. Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των Προγραμμάτων ενδέχεται να απαιτηθεί και πρωινή παρουσία ή παρουσία των φοιτητών και πέραν των τεσσάρων ημερών για μερικές εβδομάδες.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr Από ΤΡΙΤΗ 25.08.2015 ώρα 12.00 έως ΔΕΥΤΕΡΑ 14.9.2015 ώρα 17.00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση για το ΕΠΠΑΙΚ και μία και μόνο για το ΠΕΣΥΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες, και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ www.aspete.gr ή να τηλεφωνούν στα τηλέφωνα 2102896790, 2102896733, 2102896734 και 2102896745.

Ο Διευθυντής Σωκράτης Σαβελίδης PhD, MSc Μηχανολόγος ΠΕ17.02

Loading...
  • europalso

    ideascentral