Φιλόλογοι από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/12/2014 - 14:00 | Author: Newsroom

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» είναι Δικαιούχος της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ 295450 και κωδικό ΣΑΕ 2010ΣΕ04580066 προτίθεται να δημιουργήσει Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια Προγραμμάτων Σπουδών, Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των Υποέργων 1 και 9 με στόχο σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου από εγγεγραμμένους στο εν λόγω Μητρώο για παροχή έργου γλωσσικής επιμέλειας, σύμφωνα με τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.

Στα πλαίσια αυτά καλεί τα φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι Πτυχιούχοι ελληνόγλωσσων τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο «Μητρώο Φιλολόγων για τη γλωσσική επιμέλεια των Προγραμμάτων Σπουδών, των Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό και άλλου υλικού των Υποέργων 1 και 9 της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 3/5 21ου ΑΙΩΝΑ)-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ»» ως ειδικοί επιστήμονες – εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ TΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 ΚΑΙ 9 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΣΧΟΛΕΙΟ 21ου ΑΙΩΝΑ) – ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 295450

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral